Thursday, November 4, 2010

Tiada masa

Masih tiada masa untuk memberikan tumpuan kepada kerja-kerja kemaskini Blog Laman Perpustakaan. Bukan maksud tak cukup masa, tetapi tumpuan banyak diberikan kepada parkara-perkara lain. Bukan pula ertinya saya tak cukup bahan, tetapi banyak masa yang diperlukan untuk siapkan bahan-bahan tersebut sebelum dapat disiarkan dalam blog.

No comments: