Friday, December 17, 2010

U Library Pahang (1): Kios dan kaunter

Untuk menjadi ahli U-Library, anda boleh berurusan dengan petugas di kanunter atau uruskan sendiri dengan kios U-Library yang terdapat berhampiran kaunter. Begitu juga jika ahli U-Library hendak membuat pinjaman buku. Mereka boleh berurusan dengan petugas kaunter di kaunter atau uruskan sendiri dengan kios U-Library. Semasa menggunakan kios U-Library pastikan anda mengikut semua arahan.

Setelah buku direkodkan sebagai buku pinjaman anda boleh terus membawa keluar buku tersebut. Jika proses pinjaman tidak dilakukan dengan sempurna, lampu akan menyala ketika anda membawa keluar buku tersebut.
05
04
03
02
01

No comments: