Friday, December 17, 2010

U Library Pahang (5) Meminjam buku dengan kios

Ahli U-Library boleh meminjam buku mengunakan kios U-Library. Anda tidak perlu beratu di kaunter untuk urusan peminjaman buku. Kios ini terdapat berhampiran dengan kaunter. Ahli boleh terus rekodkan pinjaman buku masin-masing menggunakan kios U-Library ini. Setelah siap mendaftarkan pinjaman menggunakan kios U-Library ini, anda boleh terus membawa keluar buku yang dipinjam.
05
04
03
02
01

No comments: