Thursday, February 10, 2011

Daftar Jarak Perpustakaan Di Daerah Bentong

DAERAH BENTONG
LOKASI A B C D E F
A. PAD Bentong _ 31 36 87 22 61
B. PD Jambu Rias 31 _ 67 78 53 52
C. PD Janda Baik 36 67 _ 113 58 97
D. PD Kemasul 87 78 113 _ 109 26
E. PD Lurah Bilut 22 53 58 109 _ 93
F. PD Spg Pelangai 61 52 97 26 93 _
* Jarak yang ditunjukkan di atas dalam kilometer (1.61 km = 1 batu)

No comments: