Wednesday, February 16, 2011

Daftar Jarak Perpustakaan Di Daerah Pekan

DAERAH PEKAN
PERPUSTAKAAN A B C D E F G
A. PAD Pekan _ 82 17 56 12 24 110
B. PD Dusun 82 _ 65 26 70 58 28
C. PD Lamir 17 65 _ 39 5 7 93
D. PD Paloh Hinai 56 26 39 _ 44 32 54
E. PD Peramu Jaya 12 70 5 44 _ 12 98
F. PD Pulau Rusa 24 58 7 32 12 _ 86
G. PD Runchang 110 28 93 54 98 86 _
* Jarak yang ditunjukkan di atas dalam kilometer (1.61 km = 1 batu)

No comments: