Wednesday, March 23, 2011

Buku: Cinta dan rindu menurut Al-Quran dan Al-Sunnah


Cinta dan rindu menurut Al-Quran dan Al-Sunnah
Dalam buku ini, mengajak kita menyelami permasalahan cinta dan rindu serta selok beloknya. Dengan kajian yang kukuh dan jauh dari syubhat, beliau mampu menampilkan hakikat fitrah cinta dua anak manusia yang berlainan jenis. Buku ini layak dimiliki bersama oleh semua peringkat usia serta dapat membantu dalam urusan agama yang dapat mendatangkan kemuslihatan di dunia dan akhirat. Di antara dua puluh sembilan bab bahasan, dibicarakan tentang istilah-istilah cinta dan tanda-tandanya, pembahagiaan cinta serta motif-motifnya, hukum-hukum dan kaitannya, cinta yang benar dan cinta yang merosak. Yang kesemuanya diberikan dengan butir-butir tafsir ayat, hadis-hadis Nabawi, masalah-masalah fiqih, atsar orang-orang salaf, syair dan gejala-gejala alam, sehingga diharapkan boleh memberikan kepuasan bagi pembaca dan pesona bagi yang melihatnya.

No comments: