Friday, July 8, 2011

Rank Ahli Bulan Mac, April, Mei 2011

RANK KOD LOKASI JUM ZON BUL
1 506 PD Surau Muhajirin 59 701 0511
2 409 PD Indera Mahkota 54 201 0511
3 427 PD Kuala Krau 46 202 0411
4 421 PD Kemasul 41 203 0311
5 417 PD Simpang Pelangai 36 203 0411
6 503 PD Batu Papan 35 708 0511
7 409 PD Indera Mahkota 34 201 0311
8 417 PD Simpang Pelangai 34 203 0311
9 421 PD Kemasul 31 203 0411
10 427 PD Kuala Krau 30 202 0511
11 415 PD Leban Chondong 28 209 0311
12 506 PD Surau Muhajirin 25 701 0411
13 525 PD Teluk Sentang 25 702 0511
14 501 PD Seri Hamzah 23 708 0311
15 532 PD New Zealand 22 704 0311
16 420 PD Ulu Gali 22 205 0511
17 522 PD Dusun 21 707 0411
18 401 PD Gua 20 208 0411
19 529 PD Seberang Chenor 19 703 0311
20 415 PD Leban Chondong 19 209 0411
21 404 PD Jenderak Loop 19 202 0411
22 407 PD Luit 18 206 0311
23 531 PD Pekan Awah 18 703 0311
24 430 PD Bandar 32 18 210 0411
25 411 PD Sg Lembing 18 201 0511
26 530 PD Senggora 17 704 0511
27 414 PD Janda Baik 16 203 0311
28 502 PD Seri Buntar 16 708 0511
29 429 PD Mengkarak 15 210 0311
30 432 PD Lurah Bilut 15 203 0311
31 430 PD Bandar 32 15 210 0311
32 420 PD Ulu Gali 15 205 0411
33 511 PD Relong 15 705 0411
34 502 PD Seri Buntar 14 708 0311
35 401 PD Gua 14 208 0311
36 516 PD Tanjung Kerayong 14 702 0411
37 424 PD Bukit Iban 13 209 0311
38 423 PD Muadzam Shah 13 209 0311
39 430 PD Bandar 32 13 210 0511
40 413 PD Balok 13 201 0511
41 406 PD Benta 12 208 0311
42 432 PD Lurah Bilut 12 203 0411
43 524 PD Bintang 12 702 0411
44 422 PD Merapoh 12 208 0411
45 425 PD Jambu Rias 12 203 0411
46 528 PD Bukit Kening 12 703 0511
47 419 PD Jeruas 12 205 0511
48 416 PD Lepar Hilir 11 201 0311
49 503 PD Batu Papan 11 708 0311
50 518 PD Tanjung Gemok 11 706 0311
51 523 PD Tersang 1 11 705 0411
52 423 PD Muadzam Shah 11 209 0411
53 402 PD Chenor 10 206 0411
54 526 PD Simpang Sepayang 10 706 0511
55 402 PD Chenor 10 206 0511
56 526 PD Simpang Sepayang 9 706 0311
57 512 PD Kuala Medang 9 705 0411
58 501 PD Seri Hamzah 9 708 0411
59 526 PD Simpang Sepayang 9 706 0411
60 429 PD Mengkarak 9 210 0411
61 505 PD Runchang 9 707 0411
62 511 PD Relong 8 705 0311
63 512 PD Kuala Medang 8 705 0311
64 531 PD Pekan Awah 8 703 0411
65 407 PD Luit 8 206 0511
66 404 PD Jenderak Loop 8 202 0511
67 416 PD Lepar Hilir 8 201 0511
68 422 PD Merapoh 7 208 0311
69 509 PD Bukit Betong 7 705 0311
70 414 PD Janda Baik 7 203 0411
71 403 PD Sanggang 7 202 0411
72 431 PD Kerambit 7 208 0411
73 507 PD Panching 7 701 0411
74 529 PD Seberang Chenor 7 703 0511
75 522 PD Dusun 6 707 0311
76 527 PD Perpat 6 706 0311
77 523 PD Tersang 1 6 705 0311
78 505 PD Runchang 6 707 0311
79 527 PD Perpat 6 706 0411
80 518 PD Tanjung Gemok 6 706 0411
81 514 PD Batu Sawar 6 702 0411
82 502 PD Seri Buntar 6 708 0411
83 403 PD Sanggang 6 202 0511
84 426 PD Kerdau 6 202 0511
85 419 PD Jeruas 5 205 0311
86 426 PD Kerdau 5 202 0411
87 508 PD Cherating 5 701 0511
88 522 PD Dusun 5 707 0511
89 507 PD Panching 5 701 0511
90 517 PD Bandar Tun Razak 4 707 0311
91 412 PD Tanah Putih 4 201 0311
92 514 PD Batu Sawar 4 702 0311
93 402 PD Chenor 4 206 0311
94 521 PD Pulau Rusa 4 707 0311
95 405 PD Kg. Mahkota 4 201 0311
96 504 PD Lamir 4 701 0511
97 431 PD Kerambit 3 208 0311
98 413 PD Balok 3 201 0311
99 521 PD Pulau Rusa 3 707 0411
100 407 PD Luit 3 206 0411
101 528 PD Bukit Kening 3 703 0411
102 509 PD Bukit Betong 3 705 0411
103 503 PD Batu Papan 3 708 0411
104 431 PD Kerambit 3 208 0511
105 527 PD Perpat 3 706 0511
106 405 PD Kg. Mahkota 3 201 0511
107 532 PD New Zealand 3 704 0511
108 501 PD Seri Hamzah 3 708 0511
109 518 PD Tanjung Gemok 3 706 0511
110 516 PD Tanjung Kerayong 3 702 0511
111 528 PD Bukit Kening 2 703 0311
112 525 PD Teluk Sentang 2 702 0411
113 531 PD Pekan Awah 2 703 0511
114 429 PD Mengkarak 2 210 0511
115 514 PD Batu Sawar 2 702 0511
116 401 PD Gua 2 208 0511

Kod Lokasi.
Data masih dalam semakan.

No comments: