Friday, July 8, 2011

Rank Aktiviti Bulan Mac, April, Mei 2011

RANK KOD LOKASI JUMLAH ZON BUL
1 502 PD Seri Buntar 24 708 0311
2 601 PAC Jengka 21 601 0311
3 503 PD Batu Papan 19 708 0311
4 521 PD Pulau Rusa 15 707 0311
5 416 PD Lepar Hilir 15 201 0311
6 203 PAD Bentong 13 203 0311
7 528 PD Bukit Kening 13 703 0311
8 521 PD Pulau Rusa 13 707 0411
9 521 PD Pulau Rusa 13 707 0511
10 430 PD Bandar 32 11 210 0311
11 527 PD Perpat 11 706 0311
12 206 PAD Maran 11 206 0311
13 503 PD Batu Papan 11 708 0411
14 503 PD Batu Papan 11 708 0511
15 518 PD Tanjung Gemok 10 706 0311
16 530 PD Senggora 10 704 0311
17 518 PD Tanjung Gemok 10 706 0411
18 518 PD Tanjung Gemok 10 706 0511
19 208 PAD Lipis 9 208 0311
20 531 PD Pekan Awah 8 703 0311
21 210 PAD Bera 8 210 0311
22 529 PD Seberang Chenor 8 703 0311
23 532 PD New Zealand 8 704 0311
24 519 PD Kuala Sentul 7 704 0311
25 526 PD Simpang Sepayang 7 706 0311
26 506 PD Surau Muhajirin 7 701 0311
27 528 PD Bukit Kening 7 703 0411
28 528 PD Bukit Kening 7 703 0511
29 209 PAD Rompin 6 209 0311
30 514 PD Batu Sawar 6 702 0311
31 509 PD Bukit Betong 6 705 0311
32 512 PD Kuala Medang 6 705 0311
33 523 PD Tersang 1 6 705 0311
34 429 PD Mengkarak 6 210 0311
35 511 PD Relong 6 705 0311
36 529 PD Seberang Chenor 6 703 0411
37 601 PAC Jengka 6 601 0411
38 502 PD Seri Buntar 6 708 0411
39 527 PD Perpat 6 706 0411
40 529 PD Seberang Chenor 6 703 0511
41 601 PAC Jengka 6 601 0511
42 502 PD Seri Buntar 6 708 0511
43 527 PD Perpat 6 706 0511
44 522 PD Dusun 5 707 0311
45 524 PD Bintang 5 702 0311
46 409 PD Indera Mahkota 5 201 0311
47 404 PD Jenderak Loop 5 202 0311
48 205 PAD Raub 5 205 0311
49 415 PD Leban Chondong 5 209 0311
50 507 PD Panching 5 701 0311
51 504 PD Lamir 5 701 0311
52 404 PD Jenderak Loop 5 202 0411
53 532 PD New Zealand 5 704 0411
54 514 PD Batu Sawar 5 702 0411
55 519 PD Kuala Sentul 5 704 0411
56 404 PD Jenderak Loop 5 202 0511
57 532 PD New Zealand 5 704 0511
58 514 PD Batu Sawar 5 702 0511
59 519 PD Kuala Sentul 5 704 0511
60 530 PD Senggora 4 704 0411
61 206 PAD Maran 4 206 0411
62 530 PD Senggora 4 704 0511
63 206 PAD Maran 4 206 0511
64 416 PD Lepar Hilir 3 201 0411
65 205 PAD Raub 3 205 0411
66 409 PD Indera Mahkota 3 201 0411
67 210 PAD Bera 3 210 0411
68 524 PD Bintang 3 702 0411
69 427 PD Kuala Krau 3 202 0411
70 504 PD Lamir 3 701 0411
71 525 PD Teluk Sentang 3 702 0411
72 531 PD Pekan Awah 3 703 0411
73 403 PD Sanggang 3 202 0411
74 526 PD Simpang Sepayang 3 706 0411
75 506 PD Surau Muhajirin 3 701 0411
76 516 PD Tanjung Kerayong 3 702 0411
77 416 PD Lepar Hilir 3 201 0511
78 205 PAD Raub 3 205 0511
79 409 PD Indera Mahkota 3 201 0511
80 210 PAD Bera 3 210 0511
81 524 PD Bintang 3 702 0511
82 427 PD Kuala Krau 3 202 0511
83 504 PD Lamir 3 701 0511
84 525 PD Teluk Sentang 3 702 0511
85 531 PD Pekan Awah 3 703 0511
86 403 PD Sanggang 3 202 0511
87 526 PD Simpang Sepayang 3 706 0511
88 506 PD Surau Muhajirin 3 701 0511
89 516 PD Tanjung Kerayong 3 702 0511
90 431 PD Kerambit 2 208 0411
91 508 PD Cherating 2 701 0411
92 402 PD Chenor 2 206 0411
93 501 PD Seri Hamzah 2 708 0411
94 412 PD Tanah Putih 2 201 0411
95 429 PD Mengkarak 2 210 0411
96 431 PD Kerambit 2 208 0511
97 508 PD Cherating 2 701 0511
98 402 PD Chenor 2 206 0511
99 501 PD Seri Hamzah 2 708 0511
100 412 PD Tanah Putih 2 201 0511
101 429 PD Mengkarak 2 210 0511

Kod Lokasi.
Data masih dalam semakan.

No comments: