Wednesday, August 3, 2011

Jumlah Ahli Daerah Cawangan 22 Jul 2011

RANK KOD LOKASI BULAN JUMLAH AHLI
1 601 PAC Jengka 5 96
2 203 PAD Bentong 3 46
3 205 PAD Raub 2 41
4 202 PAD Temerloh 5 39
5 202 PAD Temerloh 4 34
6 205 PAD Raub 5 31
7 205 PAD Raub 4 24
8 208 PAD Lipis 3 23
9 601 PAC Jengka 4 22
10 205 PAD Raub 3 21
11 210 PAD Bera 3 20
12 203 PAD Bentong 4 19
13 601 PAC Jengka 3 19
14 206 PAD Maran 5 17
15 208 PAD Lipis 4 15
16 209 PAD Rompin 2 15
17 601 PAC Jengka 2 15
18 206 PAD Maran 4 14
19 209 PAD Rompin 1 14
20 205 PAD Raub 1 13
21 210 PAD Bera 4 12
22 206 PAD Maran 2 11
23 203 PAD Bentong 1 10
24 206 PAD Maran 3 10
25 211 PAD Cameron 3 10
26 206 PAD Maran 1 9
27 208 PAD Lipis 5 9
28 209 PAD Rompin 3 9
29 209 PAD Rompin 5 9
30 602 PAC Lanchang 5 9
31 208 PAD Lipis 2 8
32 208 PAD Lipis 1 7
33 209 PAD Rompin 4 7
34 211 PAD Cameron 5 7
35 203 PAD Bentong 2 5
36 601 PAC Jengka 1 5
37 210 PAD Bera 5 4

No comments: