[] S e l a m a t D a t a n g [] Daftar Ahli U-Pustaka []Cara Daftar Ahli U-Pustaka[] Aktiviti Mewarna Rama-rama [] Borang Pinjaman Kelompok [] Aktiviti Perpustakaan 2017

(Ulasan Buku yang diterbitkan disini adalah Program Galakan Membaca untuk kakitangan kami. Mereka bebas memilih buku kegemaran masing-masing dan akan diterbitkan disini supaya isinya dapat dikongsi. Moga ianya jadi Ilmu Yang Bermanafaat) Untuk medapatkan buku tersebut, boleh cuba bertanya kepada perpustakaan yang berhampiran. Jika mahu membeli boleh cuba dapatkan dikedai buku berhampiran.

Wednesday, August 3, 2011

Jumlah Aktiviti -22 Jul 2011

RANK ZON KOD LOKASI BULAN AKTIVITI
1 707 521 PD Pulau Rusa 0511 12
2 708 503 PD Batu Papan 0511 11
3 708 502 PD Seri Buntar 0311 10
4 706 518 PD Tanjung Gemok 0511 10
5 210 430 PD Bandar 32 0311 9
6 201 416 PD Lepar Hilir 0411 9
7 203 203 PAD Bentong 0311 8
8 208 208 PAD Lipis 0311 8
9 708 502 PD Seri Buntar 0411 8
10 703 528 PD Bukit Kening 0511 7
11 708 503 PD Batu Papan 0311 6
12 704 530 PD Senggora 0311 6
13 601 601 PAC Jengka 0311 6
14 708 502 PD Seri Buntar 0511 6
15 706 527 PD Perpat 0511 6
16 703 529 PD Seberang Chenor 0511 6
17 702 514 PD Batu Sawar 0511 5
18 704 519 PD Kuala Sentul 0511 5
19 704 532 PD New Zealand 0511 5
20 601 601 PAC Jengka 0511 5
21 703 528 PD Bukit Kening 0111 4
22 704 532 PD New Zealand 0111 4
23 705 509 PD Bukit Betong 0211 4
24 706 527 PD Perpat 0211 4
25 206 206 PAD Maran 0311 4
26 210 429 PD Mengkarak 0311 4
27 707 522 PD Dusun 0311 4
28 703 531 PD Pekan Awah 0311 4
29 701 506 PD Surau Muhajirin 0411 4
30 701 507 PD Panching 0411 4
31 704 530 PD Senggora 0511 4
32 209 415 PD Leban Chondong 0111 3
33 201 416 PD Lepar Hilir 0111 3
34 704 530 PD Senggora 0111 3
35 703 531 PD Pekan Awah 0111 3
36 203 203 PAD Bentong 0211 3
37 209 209 PAD Rompin 0211 3
38 708 502 PD Seri Buntar 0211 3
39 707 521 PD Pulau Rusa 0211 3
40 703 528 PD Bukit Kening 0211 3
41 704 530 PD Senggora 0211 3
42 704 532 PD New Zealand 0211 3
43 209 209 PAD Rompin 0311 3
44 210 210 PAD Bera 0311 3
45 201 416 PD Lepar Hilir 0311 3
46 701 507 PD Panching 0311 3
47 705 511 PD Relong 0311 3
48 706 526 PD Simpang Sepayang 0311 3
49 703 528 PD Bukit Kening 0311 3
50 704 532 PD New Zealand 0311 3
51 206 206 PAD Maran 0411 3
52 209 209 PAD Rompin 0411 3
53 209 415 PD Leban Chondong 0411 3
54 209 423 PD Muadzam Shah 0411 3
55 203 432 PD Lurah Bilut 0411 3
56 705 509 PD Bukit Betong 0411 3
57 705 523 PD Tersang 1 0411 3
58 706 527 PD Perpat 0411 3
59 703 528 PD Bukit Kening 0411 3
60 601 601 PAC Jengka 0411 3
61 205 205 PAD Raub 0511 3
62 206 206 PAD Maran 0511 3
63 210 210 PAD Bera 0511 3
64 202 403 PD Sanggang 0511 3
65 202 404 PD Jenderak Loop 0511 3
66 201 409 PD Indera Mahkota 0511 3
67 201 416 PD Lepar Hilir 0511 3
68 209 423 PD Muadzam Shah 0511 3
69 701 504 PD Lamir 0511 3
70 701 506 PD Surau Muhajirin 0511 3
71 702 516 PD Tanjung Kerayong 0511 3
72 702 524 PD Bintang 0511 3
73 702 525 PD Teluk Sentang 0511 3
74 706 526 PD Simpang Sepayang 0511 3
75 703 531 PD Pekan Awah 0511 3
76 206 206 PAD Maran 0111 2
77 201 409 PD Indera Mahkota 0111 2
78 201 411 PD Sg Lembing 0111 2
79 209 424 PD Bukit Iban 0111 2
80 203 425 PD Jambu Rias 0111 2
81 708 503 PD Batu Papan 0111 2
82 701 506 PD Surau Muhajirin 0111 2
83 701 507 PD Panching 0111 2
84 701 508 PD Cherating 0111 2
85 705 509 PD Bukit Betong 0111 2
86 705 511 PD Relong 0111 2
87 705 512 PD Kuala Medang 0111 2
88 704 519 PD Kuala Sentul 0111 2
89 705 523 PD Tersang 1 0111 2
90 706 527 PD Perpat 0111 2
91 601 601 PAC Jengka 0111 2
92 206 206 PAD Maran 0211 2
93 201 405 PD Kg. Mahkota 0211 2
94 209 415 PD Leban Chondong 0211 2
95 201 416 PD Lepar Hilir 0211 2
96 708 501 PD Seri Hamzah 0211 2
97 708 503 PD Batu Papan 0211 2
98 707 505 PD Runchang 0211 2
99 701 506 PD Surau Muhajirin 0211 2
100 701 507 PD Panching 0211 2
101 701 508 PD Cherating 0211 2
102 705 511 PD Relong 0211 2
103 705 512 PD Kuala Medang 0211 2
104 704 519 PD Kuala Sentul 0211 2
105 705 523 PD Tersang 1 0211 2
106 706 526 PD Simpang Sepayang 0211 2
107 703 531 PD Pekan Awah 0211 2
108 601 601 PAC Jengka 0211 2
109 201 411 PD Sg Lembing 0311 2
110 209 415 PD Leban Chondong 0311 2
111 209 424 PD Bukit Iban 0311 2
112 701 506 PD Surau Muhajirin 0311 2
113 701 508 PD Cherating 0311 2
114 705 509 PD Bukit Betong 0311 2
115 705 512 PD Kuala Medang 0311 2
116 704 519 PD Kuala Sentul 0311 2
117 707 521 PD Pulau Rusa 0311 2
118 705 523 PD Tersang 1 0311 2
119 706 527 PD Perpat 0311 2
120 203 203 PAD Bentong 0411 2
121 210 210 PAD Bera 0411 2
122 202 426 PD Kerdau 0411 2
123 708 503 PD Batu Papan 0411 2
124 701 504 PD Lamir 0411 2
125 705 512 PD Kuala Medang 0411 2
126 209 209 PAD Rompin 0511 2
127 206 402 PD Chenor 0511 2
128 201 412 PD Tanah Putih 0511 2
129 209 415 PD Leban Chondong 0511 2
130 208 431 PD Kerambit 0511 2
131 708 501 PD Seri Hamzah 0511 2
132 701 508 PD Cherating 0511 2

No comments: