Wednesday, August 3, 2011

Jumlah Aktiviti -22 Jul 2011

RANK ZON KOD LOKASI BULAN AKTIVITI
1 707 521 PD Pulau Rusa 0511 12
2 708 503 PD Batu Papan 0511 11
3 708 502 PD Seri Buntar 0311 10
4 706 518 PD Tanjung Gemok 0511 10
5 210 430 PD Bandar 32 0311 9
6 201 416 PD Lepar Hilir 0411 9
7 203 203 PAD Bentong 0311 8
8 208 208 PAD Lipis 0311 8
9 708 502 PD Seri Buntar 0411 8
10 703 528 PD Bukit Kening 0511 7
11 708 503 PD Batu Papan 0311 6
12 704 530 PD Senggora 0311 6
13 601 601 PAC Jengka 0311 6
14 708 502 PD Seri Buntar 0511 6
15 706 527 PD Perpat 0511 6
16 703 529 PD Seberang Chenor 0511 6
17 702 514 PD Batu Sawar 0511 5
18 704 519 PD Kuala Sentul 0511 5
19 704 532 PD New Zealand 0511 5
20 601 601 PAC Jengka 0511 5
21 703 528 PD Bukit Kening 0111 4
22 704 532 PD New Zealand 0111 4
23 705 509 PD Bukit Betong 0211 4
24 706 527 PD Perpat 0211 4
25 206 206 PAD Maran 0311 4
26 210 429 PD Mengkarak 0311 4
27 707 522 PD Dusun 0311 4
28 703 531 PD Pekan Awah 0311 4
29 701 506 PD Surau Muhajirin 0411 4
30 701 507 PD Panching 0411 4
31 704 530 PD Senggora 0511 4
32 209 415 PD Leban Chondong 0111 3
33 201 416 PD Lepar Hilir 0111 3
34 704 530 PD Senggora 0111 3
35 703 531 PD Pekan Awah 0111 3
36 203 203 PAD Bentong 0211 3
37 209 209 PAD Rompin 0211 3
38 708 502 PD Seri Buntar 0211 3
39 707 521 PD Pulau Rusa 0211 3
40 703 528 PD Bukit Kening 0211 3
41 704 530 PD Senggora 0211 3
42 704 532 PD New Zealand 0211 3
43 209 209 PAD Rompin 0311 3
44 210 210 PAD Bera 0311 3
45 201 416 PD Lepar Hilir 0311 3
46 701 507 PD Panching 0311 3
47 705 511 PD Relong 0311 3
48 706 526 PD Simpang Sepayang 0311 3
49 703 528 PD Bukit Kening 0311 3
50 704 532 PD New Zealand 0311 3
51 206 206 PAD Maran 0411 3
52 209 209 PAD Rompin 0411 3
53 209 415 PD Leban Chondong 0411 3
54 209 423 PD Muadzam Shah 0411 3
55 203 432 PD Lurah Bilut 0411 3
56 705 509 PD Bukit Betong 0411 3
57 705 523 PD Tersang 1 0411 3
58 706 527 PD Perpat 0411 3
59 703 528 PD Bukit Kening 0411 3
60 601 601 PAC Jengka 0411 3
61 205 205 PAD Raub 0511 3
62 206 206 PAD Maran 0511 3
63 210 210 PAD Bera 0511 3
64 202 403 PD Sanggang 0511 3
65 202 404 PD Jenderak Loop 0511 3
66 201 409 PD Indera Mahkota 0511 3
67 201 416 PD Lepar Hilir 0511 3
68 209 423 PD Muadzam Shah 0511 3
69 701 504 PD Lamir 0511 3
70 701 506 PD Surau Muhajirin 0511 3
71 702 516 PD Tanjung Kerayong 0511 3
72 702 524 PD Bintang 0511 3
73 702 525 PD Teluk Sentang 0511 3
74 706 526 PD Simpang Sepayang 0511 3
75 703 531 PD Pekan Awah 0511 3
76 206 206 PAD Maran 0111 2
77 201 409 PD Indera Mahkota 0111 2
78 201 411 PD Sg Lembing 0111 2
79 209 424 PD Bukit Iban 0111 2
80 203 425 PD Jambu Rias 0111 2
81 708 503 PD Batu Papan 0111 2
82 701 506 PD Surau Muhajirin 0111 2
83 701 507 PD Panching 0111 2
84 701 508 PD Cherating 0111 2
85 705 509 PD Bukit Betong 0111 2
86 705 511 PD Relong 0111 2
87 705 512 PD Kuala Medang 0111 2
88 704 519 PD Kuala Sentul 0111 2
89 705 523 PD Tersang 1 0111 2
90 706 527 PD Perpat 0111 2
91 601 601 PAC Jengka 0111 2
92 206 206 PAD Maran 0211 2
93 201 405 PD Kg. Mahkota 0211 2
94 209 415 PD Leban Chondong 0211 2
95 201 416 PD Lepar Hilir 0211 2
96 708 501 PD Seri Hamzah 0211 2
97 708 503 PD Batu Papan 0211 2
98 707 505 PD Runchang 0211 2
99 701 506 PD Surau Muhajirin 0211 2
100 701 507 PD Panching 0211 2
101 701 508 PD Cherating 0211 2
102 705 511 PD Relong 0211 2
103 705 512 PD Kuala Medang 0211 2
104 704 519 PD Kuala Sentul 0211 2
105 705 523 PD Tersang 1 0211 2
106 706 526 PD Simpang Sepayang 0211 2
107 703 531 PD Pekan Awah 0211 2
108 601 601 PAC Jengka 0211 2
109 201 411 PD Sg Lembing 0311 2
110 209 415 PD Leban Chondong 0311 2
111 209 424 PD Bukit Iban 0311 2
112 701 506 PD Surau Muhajirin 0311 2
113 701 508 PD Cherating 0311 2
114 705 509 PD Bukit Betong 0311 2
115 705 512 PD Kuala Medang 0311 2
116 704 519 PD Kuala Sentul 0311 2
117 707 521 PD Pulau Rusa 0311 2
118 705 523 PD Tersang 1 0311 2
119 706 527 PD Perpat 0311 2
120 203 203 PAD Bentong 0411 2
121 210 210 PAD Bera 0411 2
122 202 426 PD Kerdau 0411 2
123 708 503 PD Batu Papan 0411 2
124 701 504 PD Lamir 0411 2
125 705 512 PD Kuala Medang 0411 2
126 209 209 PAD Rompin 0511 2
127 206 402 PD Chenor 0511 2
128 201 412 PD Tanah Putih 0511 2
129 209 415 PD Leban Chondong 0511 2
130 208 431 PD Kerambit 0511 2
131 708 501 PD Seri Hamzah 0511 2
132 701 508 PD Cherating 0511 2

No comments: