Wednesday, August 3, 2011

Jumlah Pinjaman -22 Jul 2011

RANK ZON KOD LOKASI BULAN PINJAMAN
1 205 205 PAD Raub 05 547
2 202 403 PD Sanggang 05 478
3 209 423 PD Muadzam Shah 03 452
4 208 208 PAD Lipis 05 447
5 708 502 PD Seri Buntar 03 442
6 208 422 PD Merapoh 05 371
7 705 511 PD Relong 03 360
8 209 209 PAD Rompin 04 360
9 201 416 PD Lepar Hilir 02 355
10 706 526 PD Simpang Sepayang 05 354
11 706 527 PD Perpat 05 352
12 209 423 PD Muadzam Shah 04 342
13 205 420 PD Ulu Gali 05 342
14 205 205 PAD Raub 06 319
15 203 432 PD Lurah Bilut 04 299
16 701 506 PD Surau Muhajirin 05 295
17 203 425 PD Jambu Rias 04 291
18 708 501 PD Seri Hamzah 04 284
19 210 430 PD Bandar 32 05 281
20 202 202 PAD Temerloh 05 276
21 706 527 PD Perpat 04 275
22 209 415 PD Leban Chondong 02 258
23 706 526 PD Simpang Sepayang 06 254
24 205 420 PD Ulu Gali 04 253
25 708 501 PD Seri Hamzah 03 245
26 708 502 PD Seri Buntar 04 243
27 205 205 PAD Raub 04 242
28 209 209 PAD Rompin 03 240
29 209 209 PAD Rompin 05 240
30 203 203 PAD Bentong 04 239
31 708 502 PD Seri Buntar 02 238
32 202 202 PAD Temerloh 06 238
33 706 526 PD Simpang Sepayang 04 236
34 206 206 PAD Maran 05 235
35 704 532 PD New Zealand 03 231
36 702 516 PD Tanjung Kerayong 05 230
37 601 601 PAC Jengka 05 225
38 203 414 PD Janda Baik 04 223
39 203 417 PD Simpang Pelangai 04 220
40 202 427 PD Kuala Krau 06 220
41 705 512 PD Kuala Medang 03 217
42 705 512 PD Kuala Medang 04 212
43 705 511 PD Relong 04 211
44 203 417 PD Simpang Pelangai 03 209
45 706 518 PD Tanjung Gemok 05 209
46 705 511 PD Relong 02 208
47 210 430 PD Bandar 32 06 207
48 203 432 PD Lurah Bilut 03 205
49 203 203 PAD Bentong 05 203
50 203 425 PD Jambu Rias 01 202
51 203 425 PD Jambu Rias 02 202
52 209 423 PD Muadzam Shah 05 196
53 205 420 PD Ulu Gali 06 196
54 704 532 PD New Zealand 02 194
55 210 430 PD Bandar 32 04 194
56 201 413 PD Balok 06 192
57 602 602 PAC Lanchang 05 191
58 209 415 PD Leban Chondong 04 190
59 209 415 PD Leban Chondong 03 188
60 708 501 PD Seri Hamzah 02 186
61 701 507 PD Panching 05 186
62 706 527 PD Perpat 06 186
63 201 416 PD Lepar Hilir 05 183
64 701 507 PD Panching 04 182
65 208 208 PAD Lipis 04 182
66 209 209 PAD Rompin 02 180
67 708 503 PD Batu Papan 03 178
68 201 409 PD Indera Mahkota 05 176
69 601 601 PAC Jengka 06 176
70 203 432 PD Lurah Bilut 02 175
71 203 414 PD Janda Baik 05 173
72 205 419 PD Jeruas 05 173
73 702 516 PD Tanjung Kerayong 04 172
74 201 413 PD Balok 05 171
75 201 416 PD Lepar Hilir 04 170
76 208 208 PAD Lipis 06 168
77 208 422 PD Merapoh 06 166
78 708 503 PD Batu Papan 04 163
79 209 209 PAD Rompin 01 161
80 708 502 PD Seri Buntar 01 160
81 209 415 PD Leban Chondong 05 159
82 701 506 PD Surau Muhajirin 04 157
83 705 511 PD Relong 05 152
84 704 519 PD Kuala Sentul 00 150
85 701 507 PD Panching 06 147
86 203 417 PD Simpang Pelangai 02 146
87 704 532 PD New Zealand 06 146
88 202 426 PD Kerdau 05 145
89 209 415 PD Leban Chondong 01 139
90 203 425 PD Jambu Rias 03 139
91 205 419 PD Jeruas 06 139
92 705 512 PD Kuala Medang 02 135
93 210 210 PAD Bera 05 135
94 209 209 PAD Rompin 06 135
95 708 502 PD Seri Buntar 05 133
96 203 417 PD Simpang Pelangai 05 133
97 704 532 PD New Zealand 01 130
98 601 601 PAC Jengka 04 130
99 704 532 PD New Zealand 04 130
100 203 421 PD Kemasul 04 130
101 210 210 PAD Bera 04 130
102 602 602 PAC Lanchang 04 124
103 201 412 PD Tanah Putih 03 121
104 203 421 PD Kemasul 05 121
105 206 206 PAD Maran 06 118
106 705 509 PD Bukit Betong 01 117
107 202 426 PD Kerdau 06 117
108 706 518 PD Tanjung Gemok 04 116
109 208 401 PD Gua 05 113
110 704 519 PD Kuala Sentul 06 113
111 705 511 PD Relong 01 111
112 201 416 PD Lepar Hilir 03 111
113 708 503 PD Batu Papan 02 110
114 203 425 PD Jambu Rias 05 100
115 707 517 PD Bandar Tun Razak 05 98
116 602 602 PAC Lanchang 06 96
117 205 419 PD Jeruas 04 95
118 705 509 PD Bukit Betong 03 94
119 703 528 PD Bukit Kening 05 94
120 707 522 PD Dusun 04 93
121 705 509 PD Bukit Betong 02 92
122 701 506 PD Surau Muhajirin 06 92
123 203 432 PD Lurah Bilut 01 89
124 201 405 PD Kg. Mahkota 05 89
125 703 528 PD Bukit Kening 04 87
126 705 509 PD Bukit Betong 04 87
127 705 512 PD Kuala Medang 05 87
128 601 601 PAC Jengka 03 86
129 706 518 PD Tanjung Gemok 06 86
130 209 424 PD Bukit Iban 05 85
131 705 512 PD Kuala Medang 01 84
132 703 529 PD Seberang Chenor 05 84
133 203 432 PD Lurah Bilut 05 81
134 202 404 PD Jenderak Loop 06 81
135 702 524 PD Bintang 05 80
136 707 505 PD Runchang 04 79
137 704 532 PD New Zealand 05 79
138 703 531 PD Pekan Awah 05 78
139 703 531 PD Pekan Awah 04 77
140 202 404 PD Jenderak Loop 05 75
141 702 525 PD Teluk Sentang 05 74
142 701 504 PD Lamir 06 74
143 704 530 PD Senggora 06 74
144 708 501 PD Seri Hamzah 01 73
145 208 422 PD Merapoh 04 73
146 701 504 PD Lamir 05 72
147 201 412 PD Tanah Putih 04 71
148 208 406 PD Benta 05 71
149 206 402 PD Chenor 04 70
150 704 530 PD Senggora 05 70
151 201 416 PD Lepar Hilir 06 70
152 705 523 PD Tersang 1 03 69
153 206 206 PAD Maran 04 69
154 210 210 PAD Bera 06 69
155 707 521 PD Pulau Rusa 03 68
156 201 412 PD Tanah Putih 02 67
157 703 529 PD Seberang Chenor 04 67
158 201 412 PD Tanah Putih 01 66
159 209 415 PD Leban Chondong 06 66
160 206 402 PD Chenor 05 64
161 208 401 PD Gua 06 64
162 201 412 PD Tanah Putih 05 63
163 201 416 PD Lepar Hilir 01 62
164 201 405 PD Kg. Mahkota 04 61
165 705 523 PD Tersang 1 02 60
166 703 528 PD Bukit Kening 06 60
167 701 508 PD Cherating 00 59
168 703 531 PD Pekan Awah 06 59
169 705 523 PD Tersang 1 05 58
170 702 516 PD Tanjung Kerayong 06 58
171 707 517 PD Bandar Tun Razak 04 56
172 201 409 PD Indera Mahkota 06 55
173 208 401 PD Gua 04 52
174 707 505 PD Runchang 05 51
175 208 406 PD Benta 04 50
176 707 521 PD Pulau Rusa 04 49
177 708 503 PD Batu Papan 05 49
178 702 524 PD Bintang 06 49
179 705 523 PD Tersang 1 04 47
180 702 525 PD Teluk Sentang 06 47
181 704 519 PD Kuala Sentul 05 44
182 209 424 PD Bukit Iban 06 40
183 210 429 PD Mengkarak 04 39
184 201 405 PD Kg. Mahkota 06 39
185 702 524 PD Bintang 04 38
186 208 431 PD Kerambit 05 38
187 208 431 PD Kerambit 04 37
188 705 509 PD Bukit Betong 05 34
189 705 523 PD Tersang 1 01 33
190 209 424 PD Bukit Iban 04 33
191 703 529 PD Seberang Chenor 06 30
192 708 503 PD Batu Papan 01 28
193 707 521 PD Pulau Rusa 05 27
194 707 521 PD Pulau Rusa 06 27
195 707 505 PD Runchang 06 23
196 201 412 PD Tanah Putih 06 22
197 707 522 PD Dusun 05 19
198 210 429 PD Mengkarak 05 19
199 210 429 PD Mengkarak 06 19
200 208 431 PD Kerambit 06 18
201 202 427 PD Kuala Krau 05 17
202 702 525 PD Teluk Sentang 04 12
203 208 406 PD Benta 06 10
204 702 514 PD Batu Sawar 04 9
205 702 514 PD Batu Sawar 06 9
206 702 514 PD Batu Sawar 05 8
207 707 505 PD Runchang 00 7
208 701 504 PD Lamir 04 7
209 206 206 PAD Maran 02 5
210 702 514 PD Batu Sawar 00 4
211 205 420 PD Ulu Gali 03 4
212 208 422 PD Merapoh 03 3
213 208 422 PD Merapoh 00 2
214 205 420 PD Ulu Gali 02 2
215 205 416 PD Lepar Hilir 05 2
216 704 520 PD Bukit Nikmat 00 1
217 701 507 PD Panching 00 1
218 209 209 PAD Rompin 00 1
219 701 506 PD Surau Muhajirin 00 1
220 203 432 PD Lurah Bilut 00 1
221 702 514 PD Batu Sawar 02 1
222 208 422 PD Merapoh 02 1
223 707 505 PD Runchang 03 1
224 705 510 PD Mela 03 1
225 702 514 PD Batu Sawar 03 1
226 210 432 PD Lurah Bilut 06 1
227 210 431 PD Kerambit 06 1
228 208 401 PD Gua 07 1

No comments: