Friday, December 23, 2011

Gambar Aktiviti Perpustakaan Desa Felda Tersang

 1. Melihat pameran buku
 2. Meneka jumlah muka surat buku.
 2. Kemahiran meneka jumlah muka surat buku biasanya dimiliki oleh pembaca tegar. Mereka yang dikelompokkan dalam pembaca tegar ini adalam mereka yang teliti dalam menelai sesebuah buku. Pembaca tegar akan melihat tajuk, tajuk kecil, penulis penerbit dan jumlah muka surat.
 3. Kita belum ada ramai pembaca tegar, iaitu mereka yang dapat meneka dengan tepat jumlah muka surat kerana minat yang mendalam dalam bidang pembacaan. Kalau dalam risda kita ada penjual getah tegar. Mereka ini akan dapat meneka dengan hampir tepat berat getah buku dalam satu-satu bekas. Malah penjual getah tegar juga dapat meneka dengan tepat berat getah buku dalam satu-satu longgok. Malah ada cerita di kalangan masyarakat Orang Asli Semelai di Pos Iskandar, penoreh tegar dikalangan Asli Semelai ini dapat mengenali setiap buku getah buku mereka. Jika getah buku mereka dicuri, mereka dapat mengesan getah tersebut dijual kemana.
 4. Inilah pemenang. Hadiah bukan sasaran.
 5. membuat kad.
 6. Kad selamat hari bapa dan selamat hari ayah.
 7. Peserta yang menyertai pertandingan membuat kad Kad selamat hari bapa dan selamat hari ayah.
 8. Kamilah penenang yang tidak pentingkan hadiah.

No comments: