Wednesday, March 13, 2013

Buku 2: Fenomena alam atau azab Allah oleh Zainal Jain dan Siti Meriam Yusoff


Kulit Buku Fenomena alam atau azab Allah oleh Zainal Jain dan Siti Meriam Yusoff

Buku ini merupakan hasil perbincangan yang mengfokuskan kepada 3 topik utama iaitu Kejadian Alam dan Manusia ; Fitnah Berlaku Akibat Menolak Sunah Atau Peraturan  Allah S.W.T dan juga Fenomena Alam ataupun tanda-tanda hari kiamat.

Ketiga-tiga topik ini dikaitkan dan juga dirumuskan oleh penulis berdasarkan kepada keterangan daripada al-Quran dam Hadis Rasulullah S.A.W.  Penulis juga turut membawa topik tersebut dari pandangan kajian sains.

Buku ini sesuai sebagai bahan bacaan tambahan bagi subjek Agama Islam.

Utusan Publications & Distributors

No comments: