Monday, March 4, 2013

Buku 3: Sejarah Islam: Sejak zaman Nabi Adam hingga abad XX oleh Ahmad Al-Usairy

Buku sejarah Islam ini menerangkan mengenai sejarah masa dahulu sejak zaman nabi Adam a.s. diturunkan oleh Allah S.W.T ke dunia disertai dengan perjalanan hidup para nabi yang mulia. Buku ini juga menerangkan tentang era sejarah Islam secara berturutan sehingga kini. Buku ini dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu Sejarah Klasik, Sejarah Rasulullah, Sejarah Khulafaur-Rasyidin, Pemerintahan Bani Umayyah, Pemerintahan Bani Abbasiyah, Pemerintahan Mamluk, Pemerintahan Utsmani, dan Dunia Islam Komtemporari. Buku ini sesuai dibaca bagi menambahkan lagi ilmu mengenai sejarah Islam.
 
Judul: Sejarah Islam: Sejak zaman Nabi Adam hingga abad XX
Pengarang: Ahmad Al-Usairy
Penerbit: Akhbar Media
Tahun Terbit: 2011
Harga: RM 59.00
Muka surat: 566
Rating : 4/5

No Perolehan: 12-04647
Call No.  297.09 USA
ISBN: 979-9533-27-9
Bahasa: Melayu
Kategori: Agama

No comments: