Wednesday, June 19, 2013

BUKU 2: Memperkasa Jati Diri Remaja -ILMU DAN BAKAT MEMBINA KERJAYA oleh Muhammad Ismail Ahmad

Ringkasan:
Siri Memperkasa Jati Diri Remaja mengupas pelbagai isu yang berkaitan dengan usaha – usaha melahirkan remaja yang berjaya dengan memperkasakan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kecenderungan di dalam bidang yang diminati. Berbekalkan jati diri di dalam jiwa remaja dapat menjadi benteng agar remaja pada masa kini tidak terlibat dengan masalah sosial yang berleluasa di negara kita. Oleh itu, buku ini banyak menekankan aspek kesedaran supaya remaja memperkukuhkan jati diri untuk lebih berjaya di dalam akademik, kerjaya dan dapat berbakti kepada masyarakat kearah mencapai kemajuan di masa hadapan.


Tajuk: Ilmu dan bakat membina kerjaya
Penulis: Muhammad Ismail Ahmad
Penerbit: Penerbit Bestari
Tahun Terbitan: 2009
Harga: RM 20.00
Mukasurat: 91 ms

Ulasan Oleh:
Nurul Afzan Binti Mohamed
(Penyelia Zon 8)

No comments: