Saturday, September 14, 2013

Buku: Family Health oleh Dr Peter Fermie & Dr Stephen Sheperd

Buku: Family Health oleh Dr Peter Fermie & Dr Stephen Sheperd

Family Health
Dr Peter Fermie & Dr Stephen Sheperd
Hermes House
2011

Family health encylopedia : the comprehensive guide to the whole family's
health needs merupakan sebuah ensiklopedia yang komprehensif di mana
ianya dapat membantu pembaca mengenal pasti demam-demam biasa
sehingga penyakit yang kritikal yang kebiasaan dialami di rumah.

Ensikolpedia ini dibahagikan mengikut bab-bab berkaitan dengan penyakit-penyakit  yang
berlainan. Ensiklopedia ini merangkumi dari penyakit yang biasa pada kanak-kanak
sehinggalah orang dewasa.

Ianya juga memberi tips dan panduan untuk rawatan-rawatan yang boleh dilakukan bagi penyakit-penyakit tersebut.

Buku ini mengandungi illustrasi yang bagus, membolehkan pembaca mengenal
pasti secara tepat kedudukan masalah yang dialami pada badan masing-masing.

No comments: