Wednesday, July 16, 2014

Buku : Aksioma oleh Jaafar Abd Rahim

Buku : Aksioma oleh Jaafar Abd Rahim

No Perolehan:  13-05984
Call No. : 160 JAA
ISBN: 978-983-46-0821-7
Bahasa: Bahasa Melayu
Kategori: Philosophy

Ulasan : 
Buku ini mengungkapkan persoalan keidupan merangkumi persoalan social, politik, kebudayaan, agama , sejarah , kesusasteraan, pemikiran, falsafah dan ilmu. Tulisan ini diungkapkan dengan bahasa yang mudah dan disampaikan dengan bukti dan hujah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Malah pada peringkat tertentu, penulis berusaha mengungkapkan persoalan pemikiran, falsafah dan ilmu, yang pada sesetengah orang begitu sulit, dengan cara yang mudah difahami. Hal Demikian kerana ketiga-tiga bidang itu perlu diletakkan pada tahap yang tinggi. Buku ini berusaha mengajak pembaca agar dapat berfikir secara kritis dan kreatif.

Dengan cara ini dapatlah kita membina masyarakat yang berpeikiran tinggi, berilmu dan berperadaban.

Judul:  Aksioma
Pengarang: Jaafar Abd. Rahim
Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka
Tahun Terbit: 2012
Harga: RM 25.60
Muka surat: 487 M/S
Rating : 4/5

No comments: