Monday, August 25, 2014

10 Sebab Penyertaan Masyarakat dalam Sahabat Perpustakaan

10 sebab mengapa manusia melibatkan diri dalam kerja sukarela

Rasa kepuasan diri:
Kepuasan peribadi dan membentuk imej kendiri yang positif

Altruism
Penting ke arah kehidupan yang baik

Sosialisasi
Meluaskan bulatan persahabatan dan membentuk hubungan peribadi

Belajar mengenai sesuatu bidang
Mempelajari lebih dalam satu-satu bidang

Menerima latihan dan pengalaman
Untuk pencapaian matlamat peribadi

Membuka peluang masuk ke dalam organisasi
Pintu masuk untuk terlibat dalam sesebuah organisasi

Prestij dan imej dalam masyarakat
Menjadi sebahagian daripada sistem sosial merupakan satu prestij dan penghormatan yang tinggi.

sumber
PROF. DR. TURIMAN SUANDI
JABATAN PEMAJUAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN LANJUTAN
DCE 3203 KESUKARELAWANAN

No comments: