[] S e l a m a t D a t a n g [] Daftar Ahli U-Pustaka []Cara Daftar Ahli U-Pustaka[] Aktiviti Mewarna Rama-rama [] Borang Pinjaman Kelompok [] Aktiviti Perpustakaan 2017

(Ulasan Buku yang diterbitkan disini adalah Program Galakan Membaca untuk kakitangan kami. Mereka bebas memilih buku kegemaran masing-masing dan akan diterbitkan disini supaya isinya dapat dikongsi. Moga ianya jadi Ilmu Yang Bermanafaat) Untuk medapatkan buku tersebut, boleh cuba bertanya kepada perpustakaan yang berhampiran. Jika mahu membeli boleh cuba dapatkan dikedai buku berhampiran.

Thursday, January 15, 2015

Buku: Darurat 1948-1960, Keadaan Sosial di Tanah Melayu oleh Ho Hui Ling

Buku: Darurat 1948-1960, Keadaan Sosial di Tanah Melayu oleh Ho Hui Ling

Ulasan: Bukuinimenceritakantentangkeadaansosial di Tanah Melayupadazamandaruratiaitudaritahun 1948 hingga 1960. Bukuinimembincangkantentangkehidupanpenduduk, kemudahanasas, pendidikandanhubunganantarakaum di tanahMelayupadazamandarurattersebut.Bukuinijugamenceritakantentangkesusahankehidupanpenduduk di Tanah Melayupadazamandaruratakibatdaripadakeganasankomunis.Kehidupanpadazamaninimenunjukkanterlalubanyakkesusahan, masalah, penderitaan, kerosakan, pengorbanandanbanyaklagi.

Judul: Darurat 1948-1960, Keadaan Sosial di Tanah Melayu
Pengarang: Ho Hui Ling
Penerbit: PenerbitUniversiti Malaya
TahunTerbit: 2004
Harga: RM11.05
Mukasurat: 337
No Perolehan: 06/02480
Call No: 959.5
ISBN: 9831002296
Bahasa:Melayu
Kategori:Sejarah


Disediakan oleh:
Mohd Amin bin Saad
Zon 6 Pekan

No comments: