[] S e l a m a t D a t a n g [] Daftar Ahli U-Pustaka []Cara Daftar Ahli U-Pustaka[] Aktiviti Mewarna Rama-rama [] Borang Pinjaman Kelompok [] Aktiviti Perpustakaan 2017

(Ulasan Buku yang diterbitkan disini adalah Program Galakan Membaca untuk kakitangan kami. Mereka bebas memilih buku kegemaran masing-masing dan akan diterbitkan disini supaya isinya dapat dikongsi. Moga ianya jadi Ilmu Yang Bermanafaat) Untuk medapatkan buku tersebut, boleh cuba bertanya kepada perpustakaan yang berhampiran. Jika mahu membeli boleh cuba dapatkan dikedai buku berhampiran.

Tuesday, January 13, 2015

Buku: Judul:Buntat Selepas Balik Dari Makkah oleh Yahaya Awang

Buku: Judul:Buntat Selepas Balik Dari Makkah  oleh Yahaya Awang

Ulasan:Buntatiniadalahsebuahkisah yang menceritakantentangseoranganakterbiar yang dilahirkansebelumperangJepun, yang menjalanikehidupansusahdansenangketikazamanJepun, selepasJepun, daruratdanzamanselepasmerdeka.

Kisahinimenceritakanbagaimanaseorangbudakberjayamenyelinapmasukuntukke Makkah tanpasebarangdokumenperjalanan yang sahdanwang ringgit.

BukuinimenceritakanbagaimanaperubahanhidupBuntatsebelum, ketikadanselepasbalikdari Makkah.Selepasbalikdari Makkah, perubahanbanyakberlakukepadadiribeliausebagaibudak yang terbiarsehinggamenjadiseorangjutawan.

No Perolehan: 08/04458
Call No: 297.18
ISBN: 9789676121615
Bahasa:Melayu
Kategori: Agama

Judul:Buntat Selepas Balik Dari Makkah
Pengarang:Yahaya Awang
Penerbit:Utusan Publications & Distributors SdnBhd
TahunTerbit: 2008
Harga:RM16.00
Mukasurat: 287

Disediakan oleh:
Mohd Amin bin Saad
Zon 6 Pekan

No comments: