Friday, January 16, 2015

Buku: Kontroversi Marlee oleh Rositaa Aman Ramlie

sumber gambar: rey-publishers.blogspot.com

Buku: Kontroversi Marlee oleh Rositaa Aman Ramlie

Ulasan: Keakrabandankemesraanduaberadik yang telahterpisahselamatigapuluhtahuntelahmencetuskankontroversidikalanganteman-temanmereka. KebaikanhatiMarsitauntukmenerimasemulaabangnyaMarleemendapathulurantangan yang baikdariMarlee.Dalamseramaitujuhbelasberadikitu, MarleememilihMarsitauntukdijadikandahanuntuknyaberpautsebagaipermulaanbaginyauntukmengeratkansemulasilaturrahim yang terputus.Marsita, perjalananhidup yang sukarsebagaiibutunggaltidakmenggugatpendiriannyauntukterusberjayadalamhidupnyawalauterasakecilberhadapandenganadikberadik yang lain. Kehadiran Rudy Khalid dalamhidupMarsitabanyakmengubahperjalananhidupMarsita yang terpaksamenghadapilelaki yang mementingkandirisendiri.

Judul: Kontroversi Marlee
Pengarang: Rositaa Aman Ramlie
Penerbit: Rey Publishing
Tahun Terbit: 2012
Harga: RM25.90
Mukasurat: 569

No Perolehan: 12/00629
Call No: D
ISBN: 9789671114100
Bahasa:Melayu
Kategori:Fiksyen

Disediakan oleh:
Mohd Amin bin Saad
Zon 6 Pekan

No comments: