[] S e l a m a t D a t a n g [] Daftar Ahli U-Pustaka []Cara Daftar Ahli U-Pustaka[] Aktiviti Mewarna Rama-rama [] Borang Pinjaman Kelompok [] Aktiviti Perpustakaan 2017

(Ulasan Buku yang diterbitkan disini adalah Program Galakan Membaca untuk kakitangan kami. Mereka bebas memilih buku kegemaran masing-masing dan akan diterbitkan disini supaya isinya dapat dikongsi. Moga ianya jadi Ilmu Yang Bermanafaat) Untuk medapatkan buku tersebut, boleh cuba bertanya kepada perpustakaan yang berhampiran. Jika mahu membeli boleh cuba dapatkan dikedai buku berhampiran.

Saturday, January 17, 2015

Buku: Lempeng Keju Dari Pisa oleh E-Man Dhani


Buku: Lempeng Keju Dari Pisa oleh E-Man Dhani

Ulasan: Bukuinimengisahkantentangseorangbudakperempuan, NorhafizaBtZahid yang dipanggilFiza, barutamat SPM danbercita-citamenjadiusahawandantukangmasakrestoran pizza miliksendiridanberhasratmenyambungpelajarandalambidangitu, walaupunkeduaibubapanyatidakbersetuju. SemasacutisekolahbapanyamembenarkanFizaberniaga pizza bagimenilaikemampuandanminatanaknyaitudanjikadalamseratushariitu, Fiza Berjaya, makahasratnyaakantermakbul, makajikasebaliknyaFizaterpaksameneruskansusurgalurkeluarganyasebagaiseorangdoktor. Malangnyapadahari yang ke 100, gerainyatelahdibakarolehseseorang yang dengkiterhadapnya.Bagimenunaokanjanjiterhadapbapanya, Fizamenyambungpelajarannyadalambidangperubatan di Universiti Edinburgh, UK yang jugatempatabangnyabelajar.

Judul:Lempeng Keju Dari Pisa
Pengarang: E-Man Dhani
Penerbit: PTS One SdnBhd
TahunTerbit: 2012
Harga: RM17.00
Mukasurat: 268
No Perolehan: 13/06398
Call No: D 899.2333
ISBN: 9789674011499
Bahasa: Melayu
Kategori: D-Kesusasteraan

Disediakan oleh:
Mohd Amin bin Saad
Zon 6 Pekan

No comments: