Thursday, January 1, 2015

Buku: Sukses mengurus industri ikan tilapia oleh Synergy Media

Buku: Sukses mengurus industri ikan tilapia oleh Synergy Media

Ikan Tilapia adalah di antara ikan yang mempunyai permintaan yang yang tinggi.
Sama ada untuk pasaran tempatan mahupun untuk dieksport. Maka semakin
ramailah pengusaha-pengusaha tempatan cuba menceburi ternakan ikan
tilapia ini. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman seorang pengusaha
ternakan ikan tilapa yang berjaya di negara kita. Buku ini sangat sesuai bagi
mereka yang baru bermula hendak mengusahakan ternakan ini. Bab-bab yang
diberikan merangkumi dari peringkat awal perancangan sehinggalah bagaimana
hendak memasarkan hasil ternakan.

oleh
Tuan Khairul Azhar Bin Tuan Kuning

 Ulasan Buku, Ulasan Buku 2014, ulasan Buku PAD Rompin, Ulasan Buku PAD Rompin 2014

No comments: