[] S e l a m a t D a t a n g [] Daftar Ahli U-Pustaka []Cara Daftar Ahli U-Pustaka[] Aktiviti Mewarna Rama-rama [] Borang Pinjaman Kelompok []

(Ulasan Buku yang diterbitkan disini adalah Program Galakan Membaca untuk kakitangan kami. Mereka bebas memilih buku kegemaran masing-masing dan akan diterbitkan disini supaya isinya dapat dikongsi. Moga ianya jadi Ilmu Yang Bermanafaat) Untuk medapatkan buku tersebut, boleh cuba bertanya kepada perpustakaan yang berhampiran. Jika mahu membeli boleh cuba dapatkan dikedai buku berhampiran.

Tuesday, February 3, 2015

Buku: Kontroversi Marlee oleh Rositaa Aman Ramlie

Buku: Kontroversi Marlee oleh Rositaa Aman Ramlie

Ulasan:
Keakrabandankemesraanduaberadik yang telahterpisahselamatigapuluhtahuntelahmencetuskankontroversidikalanganteman-temanmereka. KebaikanhatiMarsitauntukmenerimasemulaabangnyaMarleemendapathulurantangan yang baikdariMarlee.Dalamseramaitujuhbelasberadikitu, MarleememilihMarsitauntukdijadikandahanuntuknyaberpautsebagaipermulaanbaginyauntukmengeratkansemulasilaturrahim yang terputus.Marsita, perjalananhidup yang sukarsebagaiibutunggaltidakmenggugatpendiriannyauntukterusberjayadalamhidupnyawalauterasakecilberhadapandenganadikberadik yang lain. Kehadiran Rudy Khalid dalamhidupMarsitabanyakmengubahperjalananhidupMarsita yang terpaksamenghadapilelaki yang mementingkandirisendiri.

No Perolehan: 12/00629
Call No: D
ISBN: 9789671114100
Bahasa:Melayu
Kategori:Fiksyen
Judul:Kontroversi Marlee
Pengarang:Rositaa Aman Ramlie
Penerbit: Rey Publishing
TahunTerbit: 2012
Harga:RM25.90
Mukasurat: 569
Rating : ?/5

Disediakan oleh:
Mohd Amin bin Saad
Zon 6 Pekan
Pahang

No comments: