Monday, March 2, 2015

02 PD Kerdau. Lawatan KP PNM

Singgahan kedua Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia adalah di Perpustakaan Desa Kerdau, Temerloh, Pahang.
 Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia melihat kesan air pada bangunan Perpustakaan Desa Kerdau.
 Antara pegawai yang terlibat dalam lawatan bersama Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia.
 Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia berharap ada tindakan yang boleh difikirkan bagi menghadapi situasi sebegini.
 Turut mengiringi lawatan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia adalah Ketua Perpustakaan Daerah Temerloh.
Perpustakaan Desa Kerdau mendapat bantuan sukarelawan dalam membersihkan perpustakaan.

No comments: