Thursday, September 10, 2015

BUKU: Adat Istiadat Kesultanan Johor Moden oleh Abdul Rahim Ramli 

BUKU: Adat istiadat kesultanan Johor Moden
CALL NUMBER: 390.220959511
ISBN: 978-983-52-0916-1
PENERBIT: UTM Press
TARIKH/TAHUN: 2013
EDISI BAHASA:   Bahasa Malaysia
HARGA:RM 144.00

ULASAN:

Memaparkan adat istiadat kesultanan johor dari tahun 1855 hingga 2012. Ia membantu rakyat mengethui lebih mendalam mengenai keunikan adat istiadat kesultanan johor. Ia juga memaparkan foto-foto kesultanan johor lama pada abad ke 19.

Ulasan oleh
AZHARANI

No comments: