Thursday, February 25, 2016

Laporan Penilaian kesan kepada Alam Sekeliling (EIA) terperinci bertajuk “ Proposed Integrated Iron and Steel Plant on Lot PT19584

MAKLUMAN

Dimaklumkan  bahawa Laporan Penilaian kesan kepada Alam Sekeliling (EIA) terperinci bertajuk “ Proposed Integrated Iron and Steel Plant on Lot PT19584 ( HSD 45228) at Malaysia –China  Kuantan Industrial Park , Mukim Sungai Karang, Daerah Kuantan ,Pahang Darul Makmur yang dikeluarkan oleh Alliance Steel Sdn Bhd ada dipamer di ruang Pameran Sirkulasi di Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang.Sehubungan itu,sekiranya tuan/puan berminat untuk membaca laporan tersebut tuan/puan dipersilakan datang ke Unit Sirkulasi Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang di alamat berikut :

Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang
Jalan Gambut ,25000 kuantan,
Pahang Darul Makmur.
09-5163411/5141606

Laporan  'Proposed Integrated Iron and Steel Plant' ini turut dipamerkan di Perpustakaan UTC Kuantan.

No comments: