Thursday, May 26, 2016

Buku: SAYA DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU oleh FARID MOHD ONN

Buku: SAYA DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU oleh FARID MOHD ONN

TAJUK BUKU: SAYA DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU
PENGARANG: FARID MOHD ONN
NO. PANGGILAN: 499.2315 / FAR
ISBN: 978-967-412-231-7
PENERBIT: UKM PRESS
TAHUN TERBIT: 2014
EDISI BAHASA: BAHASA MELAYU
HARGA: RM28.00

ULASAN BUKU

Buku ini khusus membicarakan peraturan atau sistem bunyi (fonologi) bahasa Melayu mengikut kerangka analisis fonologi ala-Transformasi Generatif(TG).

Dua proses utama yang dibincangkan ialah kejadian penyengauan vocal dan kejadian yang dikaitkan dengan proses  funsional seperti yang berlaku dalam fonologi dialek Melayu  Kelantan

Ternyata bahawa pendekatan analisis fonologi yang menerapkan sistem atur-rumus  ektrinsik dan linier terlalu ketat, maka sebagai satu alternative, penulis berusaha menetapkan syarat rumus global ke dalam kerangka tatabahasa fonologi.

Penerbitan buku ini merupakan sumbangan besar kepada khazanah ilmu tentang fonologi bahasa Melayu dan boleh menjadi sumber rujukan penting bagi mereka yang mengkaji sistem bunyi bahasa Melayu.

Ulasan oleh:
En Fatarudin Mohd Ari
Pembantu Perpustakaan
Daerah Jerantut

No comments: