Monday, August 29, 2016

Buku: Kesan Psikologi Kes Banjir Lumpur di Cameron Highlands oleh Rohany Nasir

Buku: Kesan Psikologi Kes Banjir Lumpur di Cameron Highlands oleh Rohany Nasir

No Perolehan: DCAM 07885
ISBN: 978-983-46-1777-6
Kategori: 363.3493

Ringkasan/ Ulasan:
Kesan Psikologi Kes Banjir Lumpur di Cameron Highlands
Salah satu fokus utama bidang psikologi ialah kesejahteraan manusia yang berkait rapat dengan keselamatan diri.
Apabila berlaku banjir lumpur, keselamatan serta kesejahteraan orang yang terlibat atau mangsa tergugat dan terganggu. Buku ini ditulis berdasarkan hasil kajian menggunakan metode kualitatif dan dilakukan untuk meneroka kesan psikologi mangsa tragedi banjir lampur yang berlaku di Cameron Highlands pada 23 Oktober 2013.

Kajian lalu menunjukkan bahawa kejadian bencana alam seperti banjir lumpur boleh dikaitkan dengan pelbagai masalah psikologi dalam kalangan mangsa. Fokus kajian yang dilakukan ini terhadap aspek psikologi mangsa banjir, iaitu kebimbangan, tiada harapan dan tiada terdaya, kemurungan, gangguan tekanan pascatrauma (PTSD), pengherotan kognitif, daya tindak, daya tahan dan personaliti.

Melalui temu ramah, setiap aspek psikologi yang dialami oleh mangsa telah dikaji dengan mendalam. Dengan menggunakan persampelan mudah, seramai 15 orang mangsa banjir telah ditemu bual. Secara umum mangsa yang terlibat dengan banjir lumpur berada pada tahap kebimbangan yang tinggi tetapi mareka masih dapat meneruskan kehidupan dan kefungsian seperti biasa.

Berdasarka hasil kajian ini, implikasi kaunseling dan psikoterapi turut dibincangkan.

Judul: Kesan Psikologi Kes Banjir Lumpur di Cameron Highlands
Pengarang: Rohany Nasir
Penerbit: DBP, DAWAMA, DEWAN BAHASA & PUSTAKA
Tahun Terbit: 2014
Harga: RM25.00
Muka surat: 190
Rating: 5

No comments: