Sunday, September 25, 2016

Buku Pemikiran Sasterawan Negara A Samad Said terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka

Buku Pemikiran Sasterawan Negara A Samad Said terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka

JUDUL BUKU:Pemikiran Sasterawan Negara A. Samad Said
SIRI BUKU: Siri Kajian Pemikiran Sastarawan Negara   
ISBN:978-983-46-1277-1
PENGARANG:(TIADA)
TARIKH / TAHUN:2013
EDISI BAHASA: B. Malaysia
HARGA: RM  44.00
Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka

ULASAN:

Ia memamaparkan penyeledikan mengenai Sasterawan Negara A. Samad Said dan cara pemikirannya dalam karya Sasteranya.

A. Samad Said merupakan Sasterawan Negara yang tersohor dan banyak menghasilkan karya seperti novel,puisi dalam dunia persuratan melayu.

Karya Sasterawan Negara A. Samad Said banyak memperjuangkan kepincangan–kepincangan sosial dalam masyarakat diungkapkan dengan begitu lunak tetapi mempunyai makna yang sangat mendalam bagi membangkitkan kesedaran dikalangan masyarakat.
          
Segala karya-karyanya juga mampu memberi manfaat yang besar terhadap pembinaan sahsiah diri dan tamadun bangsa.

Buku ini memnghimpunkan  sebanyak 30 kertas penyelidikan dan perbincangan yang dihasilkan  dalam membincangkan pelbagai aspek pemikiran A. Samad Saidmelalui pelbagai pendekatan.

Ia juga sebagai sumber rujukan kepada khalayak sastera terutama pengkaji persuratan melayu bagi manfaat pelajar khususnya pelajar IPTA.

DISEDIAKAN OLEH: AZHARANI A. AZIZ

No comments: