Sunday, November 13, 2016

Buku 10 SRIKANDI PENYERI SYURGA oleh Penulis Zulkifli Barkatullah

Buku 10 SRIKANDI PENYERI SYURGA oleh Penulis Zulkifli Barkatullah

Siri ini menceritakan bagaimana 10 wanita berani semasa era Nabi Muhammad saw yang menghadapi dugaan demi memperjuangkan agama islam iaitu Siti Khadijah Binti Khuwalid, Aisyah, Fatimah Az-Zahra, Asma’ Binti Abu Bakar, Sumaiyyah, Asma Binti Yazid, Ummu Waraqah, Rumaisya, KabsyahBinti Rafi’ dan Nusaibah. merekamemilikiakhlah yang terpujisertasifat yang dapatditeladaniolehpembaca .

Kanak-kanak sangat digalakkan membaca buku ini kerana banyak pengajaran dan taula dan yang dapat diperolehi daripada buku ini.

Selain itu, pembaca boleh menjadikan wanita-wanita ini sebagai model dalam mencontohi perwatakkan serta kejayaan mereka.

Penulis: Zulkifli Barkatullah
Tahun: 2014
Penerbit: Darul Mughni Trading
 No Panggilan: DROM 07189

Oleh:
NorhidayahBintiSalleh

No comments: