Wednesday, March 8, 2017

BUKU Pengucapan Awam Dan Kemahiran Persembahan PENULIS Kulwindr Kaur Sidhu PENERBIT Universiti Malaya 2006

BUKU Pengucapan Awam Dan Kemahiran Persembahan PENULIS Kulwindr Kaur Sidhu PENERBIT Universiti Malaya 2006

TAJUK BUKU    :  PENGUCAPAN AWAM DAN KEMAHIRAN PERSEMBAHAN
PENULIS/ALIHBAHASA        :  KULWINDR KAUR SIDHU
NO. PEROLEHAN            :  EJAM 002838
NO. PANGGILAN            :  808.51
ISBN                    :  9831004043
BAHASA                :  MELAYU
KATEGORI                :  BAHASA

ULASAN    :    
Selain berketrampilan menarik, kemahiran bekomunikasi juga perlu diberi perhatian.  Seringkali apabila ada sesi perhimpunan atau majlis akan ada yang memberi ucapan.  Ucapan Aluan, ucapan penghargaan,ucapan penutup dan sebagainya.

Penulis melihat segelintir pelajar merasa sangat takut apabila diberitahu bahawa mereka harus menyampaikan satu ucapan buat kali pertama.    Buku ini mengandungi enam bab yang didahului dengan Pengenalan.  Pengenalan menerangkan apa itu pengucapan awam dan kemahiran penyampaian.  Untuk menyampaikan ucapan yang baik seseorang mesti berfikir tentang satu tajuk, kemudian menyempitkannya ke satu tahap yang boleh dicapai dalam waktu yang ditetapkan untuk ucapan itu.

Penyampaian sesuatu ucapan melibatkan mengambil tahu tentang kandungan dan bahasa jasmani(body language) di baincangkan dalam bab dua dan gugup pentas(stage fright) serta cara-cara untuk mengatasinya.

Bab tiga membincangkan secara terperinci mengenai bahasa jasmani seperti peragaan diri(posture),   gerakan, ekspresi muka, isyarat dan kontak mata.

Bab empat membincangkan penggunaan alat visual untuk membuat sesuatu ucapan lebih menarik.
Penilaian ucapan dibincangkan dalam Bab Lima melibatkan dua jenis ucapan iaitu ucapan informasi dan ucapan untuk memujuk(persuasiive).

Buku ini membincangkan cara untuk mengatasi gugup pentas.       

Nama Fail Cover Buku    :  Ulasan Buku PD Jambu Rias Bil 2/2017
Pengarang            :  KULWINDR KAUR SIDHU
Penerbit            :  PENERBIT UNIVERSITI MALAYA
Tahun Terbit            :  2006
Mukasurat            :  124
Rating                :  8/10

Disediakan oleh
Juriah bt Mohamed 
Pembantu Pustakawan Desa Jambu Rias
(PD JAMBU RIAS BENTONG – BIL 2/2017)

No comments: