Wednesday, December 22, 2010

Peranan PPAP

- Menubuh, melengkap, mengurus dan mengelenggara Perpustakaan Awam di Negeri Pahang.

- Menganjur dan menggalakkan aktiviti pembacaan kepada masyarakat terutama sekali dalam Bahasa Melayu.

- Menganjur dan menggalakkan penggunaan buku-buku di Perpustakaan Awam untuk tujuan rujukan dan pinjaman oleh pengguna.

- Memperolehi secara menyeluruh bahan-bahan/ buku terbitan dalam Negeri Pahang untuk simpanan sebagai Koleksi Tempatan.

- Menyediakan bahan-bahan / buku untuk perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan dengan lain-lain perpustakaan di Malaysia (Interlibrary Loan)

- Menyediakan kemudahan dan persekitaran perpustakaan yang kondusif dan selesa kepada pengguna untuk tujuan rujukan dan penyelidikan.

- Merancang dan melaksanakan program / aktiviti kempen galakan membaca secara berterusan kepada semua golongan masyarakat khususnya dalam Negeri Pahang bagi menjadikan membaca sebagai budaya hidup mereka.

- Menjadikan perpustakaan sebagai tempat untuk aktiviti riadah, kebudayaan dan pembelajaran sepanjang hayat kepada masyarakat.

- Merancang untuk penambahan rangkaian perkhidmatan perpustakaan ke seluruh Negeri Pahang melalui penubuhan perpustakaan Daerah, Cawangan, Desa dan Bas Bergerak bagi meliputi semua lapisan masyarakat di luar Bandar.

No comments: