Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Wednesday, December 22, 2010

Peranan PPAP

- Menubuh, melengkap, mengurus dan mengelenggara Perpustakaan Awam di Negeri Pahang.

- Menganjur dan menggalakkan aktiviti pembacaan kepada masyarakat terutama sekali dalam Bahasa Melayu.

- Menganjur dan menggalakkan penggunaan buku-buku di Perpustakaan Awam untuk tujuan rujukan dan pinjaman oleh pengguna.

- Memperolehi secara menyeluruh bahan-bahan/ buku terbitan dalam Negeri Pahang untuk simpanan sebagai Koleksi Tempatan.

- Menyediakan bahan-bahan / buku untuk perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan dengan lain-lain perpustakaan di Malaysia (Interlibrary Loan)

- Menyediakan kemudahan dan persekitaran perpustakaan yang kondusif dan selesa kepada pengguna untuk tujuan rujukan dan penyelidikan.

- Merancang dan melaksanakan program / aktiviti kempen galakan membaca secara berterusan kepada semua golongan masyarakat khususnya dalam Negeri Pahang bagi menjadikan membaca sebagai budaya hidup mereka.

- Menjadikan perpustakaan sebagai tempat untuk aktiviti riadah, kebudayaan dan pembelajaran sepanjang hayat kepada masyarakat.

- Merancang untuk penambahan rangkaian perkhidmatan perpustakaan ke seluruh Negeri Pahang melalui penubuhan perpustakaan Daerah, Cawangan, Desa dan Bas Bergerak bagi meliputi semua lapisan masyarakat di luar Bandar.

No comments: