Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Tuesday, January 15, 2019

BANGKEL KREATIVITI DALAM PASARAN DAN PEMASARAN PEPUSTAKAAN

BANGKEL KREATIVITI DALAM PASARAN DAN PEMASARAN PEPUSTAKAAN

MODUL
1. Apakah kreativiti?
2. Apakah halatuju pasaran dan pemasaran perpustakaan?
3. Apakah Pasaran (MARKET)
- Produk
-- Produk Utama
-- Produk Sokangan
- Pelanggan
-- Pelanggan Baru
-- Pelanggan Sedia Ada
-- Pelanggan Setia
- Lokasi
-- Jalan kaki
-- Basikal
-- Motosikal
-- Kereta
4. Apakah Pemasaran (MARKETING)
- Jumlah Sasaran (Target)
-- Ahli
-- Pinjaman
-- Pengunjung
- Saluran
-- Papan Kenyataan
-- Risalah
-- AJK Penasihat
-- Peserta PBKSDP
-- Whatapp Group
- Strategi
-- Jangka Pandek
-- Jangka Panjang
- Format Pelan
-- Format A1
-- Format C2
5. PENYEDIAAN PELAN PEMASARAN
- Produk
- Pelanggan
- Jumlah Sasaran (Target)
- Saluran
- Strategi
- Pelan
6. PEMBENTANGAN PELAN PEMASARAN

ATURCARA
2.30 Petang - Modul 1, 2, 3 dan 4
3.00 Petang - Modul 5
3.30 Petang - Modul 6

[ Teks Ucapan ]

No comments: