Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Thursday, July 18, 2024

SENARAI PELAJAR PRAKTIKAL

SENARAI PELAJAR PRAKTIKAL YANG MENJALANI LATIHAN DALAM INDUSTRI DI PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM PAHANG

Aida Mohawiah Bt Mohamed 2013
Badiah binti Bahrum 2018
Muhammad Nur Adden b Khairi 2018
Muhammad Zharfan b Mohd Zaki 2018
Nabilah Abd Rahman 2013
Nik Nureqmaaezayu binti Nik Soh 2017
Noraishah binti Ahmad  2018
Nur Adisalmayuni Alwani binti Mahadi 2018
Nur Fatihah binti Mat Daud  2018
Nur Fazila Binti Mohamad Nasir 2018
Nur Mas Suhaili binti Muhamad Ramli 2018
Nur Sakinan binti Ab Hamid 2018
Nur Syahirah binti Mohamad Razali 2018
Nurain binti Mat Yaman 2018
Nurul Nabila Syahida Binti Zulkifle 2017
Rabiatul Najwa binti Mohamad Yusmi 2018
Tuan Syahirah binti Tuan Abd Rahman 2018
Zanita binti Abdullah, Puan 2017
Zuraida Binti Akob 2015

Perkongsian Ilmu

MYPORTFOLIO:
Panduan Kerja Sektor Awam

SKOP PERKONGSIAN
(1) Apakah MYPORTFOLIO
(2) Apakah KANDUNGAN MYPORTFOLIO
(3) Apakah DESKRIPSI TUGAS

(1)
Apakah MYPORTFOLIO

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.4 Tahun 2018
setebal 78 mukasurat.

MENGGANTIKAN
PKPA Bil. 8 Tahun 1991:
Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

PKPA Bil 11 Tahun 1991:
Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja

Tarikh Kuatkuasa: 12 Julai 2018
Tarikh Akhir Perlu Siap: 30 November 2018

KONSEP MYPORTFOLIO
Satu keadah pengurusan ilmu yang memberikan penekanan kepada keupayaan minda penjawat awam dalam kerangka pembelajaran dalam organisasi.

Dijadikan dokument rujukan rasmi yang menjelaskan tugas JAWATAN (bukan PENYANDANG jawatan) termasuk perkara yang berkaitan dengan perlaksanaan proses kerja yang melibatkan jawatan tersebut.

PENJENAMAAN SEMULA
MPK FM kepada MPF

Menghasilkan
Pengenalan satu (1) element baru
Memansuhkan tiga (3) komponan
Tambahbaik tujuh (7) aspek

 A
MUKA DEPAN
Jata Negara
Geleran Jawatan (Bukan nama penyandang)
Bahagian / Unit
Alamat pejabat
Maklumat perhubungan
(-No Telefon – No Faks – Sesawang)

Rekabentuk muka depan boleh diseragamkan diperingkat jabatan masing-masing.

Boleh ditambah logo Kerajaan Negeri Pahang dan logo PPAP.

B
MAKLUMAT PEGAWAI
Nama
Gelaran jawatan
Gred Hakiki
Tarikh penempatan

DILULUSKAN OLEH
Nama – Gelaran Jawatan – Gred Jawatan – Tarikh

C
JADUAL PENGEMASKINIAN

Bil – Tarikh – Tajuk – Tandatangan Penyelia

Ketua Jabatan perlu memastikan Myportfolio selalu ditambahbaik  dan dikemaskini apabila:
berlaku perubahan dasar, fungsi dan prosedur kerja

D
KANDUNGAN

1. CARTA ORGANISASI
2. CARTA FUNGSI
3. AKTIVITI BAGI FUNGSI
4. DESKRIPSI TUGAS
5. PROSES KERJA
6. CARTA ALIR
7. SENARAI SEMAK
8. SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA
9. SENARAI BORANG
10. SENARAI JAWATANJUASA YANG DIANGGOTAI

E
FORMAT

Font : Arial

Saiz Font : 12

Jarak Langkau : 1.15

Kedudukan Teks : Justified

Istilah bahasa lain : Italic

No Muka Surat :

(2)
Apakah KANDUNGAN MYPORTFOLIO

1. CARTA ORGANISASI
1.1. Agensi
Nyatakan Gelaran Jawatan

1.2. Bahagian
Nyatakan Nama Unit, Gred Jawatan dan Jumlah Jawatan

2. CARTA FUNGSI
Nyatakan fungsi setiap unit dalam bahagian.

3. AKTIVITI BAGI FUNGSI
Nyatakan Aktiviti Yang Berkait Dengan Jawatan Sahaja.

4. DESKRIPSI TUGAS

a) Maklumat Umum

b) Tujuan Pewujudan Jawatan

c) Akauntabliti

d) Tugas Utama

e) Dimensi

f) Kelayakan Akademik

g) Kompentensi

h) Pengalaman dan Tempoh Kerja

5.PROSES KERJA 6.CARTA ALIR 7.SENARAI SEMAK
(Hendaklah diletakkan secara berturutan bagi setiap aktiviti)

Aktiviti 1:
Proses Kerja
Carta Alir
Senarai Semak

Aktiviti 2:
Proses Kerja
Carta Alir
Senarai Semak

Aktiviti 3:
Proses Kerja
Carta Alir
Senarai Semak

5. Apakah PROSES KERJA
Bil – Tanggungjawab – Proses Kerja – Pegawai Lain Yang Ada Hubungan / Dirujuk – Undang-undang, Peraturan dan Punca Kuasa.

6. Apakah CARTA ALIR DAN
Tanggungjawab – Carta Alir – Proses Kerja – Tempoh Masa

7. Apakah SENARAI SEMAK
Bil – Tindakan – Tanda (/) – Catatan
(Hendaklah diletakkan secara berturutan bagi setiap aktiviti)

8. SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN
DAN PUNCA KUASA
Nyatakan Rujukan Perundangan, Peraturan dan Punca Kuasa yang berkaitan dengan jawatan.

9. SENARAI BORANG
Bil – Nama Borang – Kod Borang
(Tidak perlu lampirkan borang tersebut)

10. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI
Nyatakan AJK yang dilantik mengikut jawatan
dan bagi tempoh sekurang-kurangnya satu tahun.

BUKAN yang dilantik kepada Penyandang.

(3)
Apakah DESKRIPSI TUGAS

MENGANDUNGI

a) Maklumat Umum
b) Tujuan Pewujudan Jawatan
c) Akauntabliti
d) Tugas Utama
e) Dimensi
f) Kelayakan Akademik
g) Kopentensi
h) Pengalaman dan Tempoh Kerja

A) MAKLUMAT UMUM
1. Gelaran Jawatan
2. Ringkasan Gelaran Jawatan
3. Gred Jawatan
4. Status Jawatan
5. Hieraki 1 / Bahagian
6. Hieraki 2 / Unit
7. Skim Perkhidmatan
8. Ketua Perkhidmatan
9. Kedudukan Jawatan Di Warant Perjawatan / Surat Kelulusan Perjawatan
10. Bidang
11. Subidang
12. Disediakan Oleh
13. Disemak Oleh
14. Diluluskan Oleh
15. Tarikh Dokument

B) TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN
Dinyatakan dalam satu ayat yang terdapat tiga (3) farsa iaitu:
1. Kata Kerja
2. Objek
3. Hasil

Apakah Kata Kerja
Dibahagikan kepada tiga (3) peringkat
Peringkat 1: Ketua Jabatan/Bahagian/Unit
Peringkat 2: Penyelia / Pengurus Pertengahan
Peringkat 3: Perlaksanaan Operasi

Kata Kerja Peringkat 1
Merancang – Merangka – Menetapkan – Memberikan Khidmat Nasihat – Mengesahkan – Meluluskan – Memperakui – Meneliti – Menganalisa

Kata Kerja Peringkat 2
Menyelaras – Menyemak – Memberikan Khidmat Nasihat – Memantau - Menilai – Meluluskan – Melaksanakan – Memudahcara – Menyediakan – Memperakui – Membantu – Menganalisa – Mengemaskini – Menambah nilai

Kata Kerja Peringkat 3
Membantu – Melaksanakan – Menyediakan – Mengumpul – Merekodkan - Menyunting

Apakah Objek
Merujuk kepada SIAPA atau APA

Apakah Hasil
Jangkaan hasil yang akan dicapai.

C) AKAUNTABLITI
Apa tanggungjawab utama jawatan tersebut. Dinyatakan dalam satu ayat yang terdapat tiga (3) farsa: 1. Kata Kerja 2. Objek 3. Hasil
Disenaraikan mengikut keutamaan.

D) TUGAS UTAMA
Bagaimana akauntabaliti dapat dicapai.

E) DIMENSI
Menyatakan JUMLAH perkara yang berada dibawah Akauntabaliti dan Tugas Utama jawatan seperti:

Orang – Kakitangan – Komuniti – Aktiviti – Program – Kenderaan – Peralatan – Peruntukan – Lokasi -

JIKA
Jawatan yang sama
Bahagian yang sama
Unit yang sama
Akauntabaliti yang sama
Tugas utama yang sama
TETAPI
Dimensi TIDAK sama

F) KELAYAKAN AKADEMIK
Kelayakan akademik / ikhtisas / khas seperti syarat skim perkhidmatan.

G) KOMPENTENSI
Kemahiran, Kecekapan dan kemampuan yang diperlukan untuk menyandang jawatan ini.
BUKAN kopentensi penyandang sekarang.

H) PENGALAMAN DAN TEMPOH KERJA
Tempoh minima yang diperlukan sebelum menjawat jawatan ini.
BUKAN pengalaman dan tempoh penyandang sekarang.

ULASAN BUKU 2018


Program Galakan Membaca untuk kakitangan Daerah, Cawangan dan Desa PPAP.
1.PAD Lipis (7)
2.PAD Temerloh (43)
3.PAD Maran (24)
4.PD Kuantan (11)
5.PAD Raub (1)
6.PAC Lanchang (8)
7.PAD Bentong (10)
8.PAD Bera (9)
9. PAD Cameron (8)
10. PAD Rompin (16)
11. PAD Pekan (28)
12. PAD Jerantut (10)
13. PAC Jengka (7)

Buku: Siri Kaum Unik Malaysia: Orang Asli /Maruwiah Ahmat
                                         
ISBN: 978-967-0768-59-5
Kategori: 959.5
Ringkasan/ Ulasan

Buku ini mencatatkan maklumat mengenai Orang Asli yang terangkum dalam kaum Bumiputera di Semenanjung Malaysia.Pelbagai topik dicatatkan pada buku ini seperti latar belakang tiga kumpulan suku kaum iaitu Negrito,Senoi dan Melayu-Proto,kegiatan ekonomi,organisasi sosial ,agama dan kepercayaan,adat resat dan kebudayaan,perayaan, Jabatan Kemajuan Orang Asli dan Senoi Praaq.

Pembaca juga boleh mengetahui kepelbagaian dari aspek adat kehidupan seharian seperti kelahiran,perkahwinan dan kematian mengikut suku kaum masyarakat Orang Asli.Selain daripada itu perubahan kegiatan ekonomi pada masa dahulu dan kini boleh diketahui dengan membaca buku ini.

Dengan membaca buku ini diharapkan dapat mendedahkan masyarakat terutamanya para pelajar kepada asal usul kaum ,adat dan budaya masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia.

Judul: Siri Kaum Unik Malaysia: Orang Asli
Pengarang: Maruwiah Ahmat
Penerbit: Goodwill Publications
Tahun Terbit: 2019
Harga: RM56.25
Muka surat: 92
Rating: 4

Ulasan oleh: Lizune a/l Met,
Pembantu Pustakawan
Perpustakaan Awam Daerah Temerloh

Buku Trevelog Haji Mengubah Sempadan Iman / Muhd Kamil Ibrahim / PTS Publishing House / 2018

ULASAN BUKU MAC 2020. Buku Trevelog Haji Mengubah Sempadan Iman / Muhd Kamil Ibrahim / PTS Publishing House / 2018

No Panggilan : 297.352 MUH. ISBN : 9789674811488

Kategori : Agama Islam (dewasa)

Ringkasan/ Ulasan :

Buku judul Trevelog Haji; Mengubah Sempadan Iman (Edisi Terkini) ditulis oleh Saudara Muhd. Kamil Ibrahim berdasarkan pengalaman beliau sendiri mengerjakankan ibadat haji. Pada kulit buku ini juga tercatat ‘terjual lebih 100,000 naskhah’ telah menarik minat saya untuk meneruskan pembacaan buku ini.  

Bab 1 hingga 14 penulis dengan tulus ikhlas berkongsi dan bercerita pengalaman sebenar beliau sebelum mendapat hidayah untuk mengerjakan ibadat haji. Penceritaannya disampaikan secara santai dan mudah dibaca tetapi mempunyai pelbagai pengertian yang tersirat dan tersurat. Misalnya, Bab 9, ‘Bertaubat di Florence’, bagaimana beliau tanpa berputus asa mula berdoa mohon keampunan walaupun belum lagi menjejak kaki di Tanah Suci. 

Secara keseluruhan beliau ingin sampaikan ibadat haji bermula bukan semasa kita berniat dan berpakaian ihram. Bukan pula berakhir sesudah meninggalkan Madinah ataupun Mekah. Pemahaman pada konsep haji melangkaui semata-mata bagi memenuhi rukun Islam yang kelima ternyata dapat mengubah perspektif ibadat haji itu sendiri.

Justeru itu, buku ini dapat memberi manfaat dari segi kesediaan mental dan fizikal, rohani dan jasmani serta zahir dan batin. Selamat membaca!!

Judul : Trevelog Haji; Mengubah Sempadan Iman

Pengarang : Muhd Kamil Ibrahim

Penerbit : PTS Publishing House Sdn. Bhd

TahunTerbit : 2018

Harga : RM 20.90

Mukasurat : 262

Disediakan Oleh : Zulkepli Bin Haron. Ketua Perpustakaan Daerah. Perpustakaan Awm Daerah Maran.

Judul Buku : Hidup & Mati Menurut Islam & Neurosains
Penulis Buku : Azizan Baharuddin, Norkumala Awang
Tahun Terbitan : 2018
Penerbit : Institut Kefahaman Islam Malaysia.
No Panggilan : 297.321567

“Dialah yang menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, kemudian Dia menghidupkan kamu semula. Sesungguhnya manusia sangatlah tidak bersyukur (atas nikmat-nikmat Allah) – Surah al–Hajj 22:66.

Perbahasan mengenai kehidupan dan kematian seseorang manusia harus dilihat dari dimensi yang selari dengan pandangan dalam Islam, iaitu prinsip tauhid dengan meletakkan keesaan Allah sebagai asas tertinggi dan juga akhirat sebagai matlamat akhir kehidupan manusia. Ia merupakan kehidupan sebenar manusia.

Dalam ilmu sains, dengan berakhirnya fungsi biologi yang menyebabkan kematian jasad, kehidupan seseorang manusia tiba kepada noktah penamat.

Perkhabaran yang benar daripada al-Quran menegaskan bahawa kematian jasad hanyalah permulaan kepada satu kehidupan yang lebih abadi. Maka, persoalan berkaitan hidup dan mati yang menjadi teras kepada fahaman kemanusiaan dan kejiwaan dalam Islam seharusnya mampu diharmonikan dengan penemuan-penemuan dalam bidang sains moden terutama sekali dalam neurosains.

Justeru,

Buku ini menukilkan perbahasan yang menjadi amanah besar kepada pakar-pakar neurosains Muslim dan ilmuwan agama bagi mencari keharmonian antara sains dan agama demi  umat sejagat.

Monday, May 24, 2021

Buku Solat Ketika Keuzuran / Syeikh Ahmad Faisol Haji Omar

Buku Solat Ketika Keuzuran / Syeikh Ahmad Faisol Haji Omar

Nama Buku : Solat Ketika Keuzuran 

Mukasurat:  174 m/s

Penulis :  Syeikh Ahmad Faisol Haji Omar

Harga: RM 25.00

No Pengelasan : 297.382


Solat Wajib dilaksnakan sama ada ketika susah atau senang., sihat atau sakit. Namun, umat Islam diberi kelonggran dalam melaksanakannya apabila dalam stuasi atau keadaan uzur yang diterima syarak.

Buku ini menerangkan persoalan –persoalan solat yang dihadapi oleh mereka yang sakit atau seumpanya. Antara isu yang diberi penjelasan :


Solat orang yang sakit

Solat dalam keadaan duduk dan baring

Solat dalam kenderaan 

Solat dalam keadaan tidak berpakaian 

Solat bagi orang yang mengalami masalah berhadas

Solat berjemaah

Solat jamak qasar


Disediakan Oleh : 

Siti Noor Hasmah Binti Tahir

Pembantu Pustakawan

PD Sungai Lembing


Disemak Oleh :

Ahmad Aziddin Bin Ahmad

Ketua Unit Rangkaian Perpustakaan

Sunday, May 23, 2021

Buku PERANG BADAR PEMISAH ANTARA HAK DAN BATIL / ABDUL LATIP TALIB / LATIP DAN KELUARGA ENTERPRISE / 2019

Buku PERANG BADAR PEMISAH ANTARA HAK DAN BATIL / ABDUL LATIP TALIB / LATIP DAN KELUARGA ENTERPRISE / 2019


TAJUK BUKU :  PERANG BADAR  -  PEMISAH ANTARA HAK DAN BATIL

PENGARANG :  ABDUL LATIP TALIB

NOMBOR PEROLEHAN :  EJAM002372

NOMBOR PANGGILAN :  297.72

ISBN :  9789672234074

BAHASA ;  MALAYSIA

KATEGORI :  AGAMA

ULASAN :


Peperangan Badar telah membuktikan bahawa semangat juang yang membara begitu penting untuk membantu kemenangan selain dari strategi dan senjata yang canggih, mematuhi arahan panglima perang, tidak bersikap tamak kepada harta rampasan perang dan penntingkan diri.  Melebihi segalanya ialah doa kaum muslimin yang dianiaya oleh kaum Quraisy dimakbulkan oleh ALLAH SWT.


Oleh kerana ini merupakan perang pertama yang dilalui oleh umat Islam dapatlah kita menilaikan betapa penting memenangi peperangan ini dan menilainya dengan maruah agama Islam yang akan tercalar sekiranya tewas di tangan orang-orang kafir Quraisy.  Punca meletusnya peperangan disebabkan oleh gangguan dan rompakan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy.  


Perang tercetus pada 17 Ramadan tahun ke 2 hijrah.  Biarpun dalam keadaan berpuasa dan tentera Islam seramai 313 orang berbanding tentera Quraisy seramai 1300 orang dan dilengkapi  dengan tentera berkuda seramai 200 orang dan 600 orang lengkap perpakaian baju besi.


Pengarang secara terperinci menyertakan nama-nama tentera yang menyertai perang, yang tidak menyertai perang dengan izin dan sebab tertentu serta yang gugur  syahid.


Nama Fail Cover Buku :  Ulasan Buku PD Jambu Rias Bil 6/2021

Pengarang :  ABDUL LATIP TALIB

Penerbit :  LATIP DAN KELUARGA ENTERPRISE

Tahun Terbit :  2019

Mukasurat :  229

Rating :  8/10

Disediakan oleh :  Juriah bt Mohamed

Saturday, May 22, 2021

Buku UMAR AL KHATTAB-PEMISAH KEBENARAN DAN KEBATILAN / ABDUL LATIP TALIB / PUSTAKA DINI / 2019

Buku UMAR AL KHATTAB-PEMISAH KEBENARAN DAN KEBATILAN / ABDUL LATIP TALIB / PUSTAKA DINI / 2019


TAJUK BUKU :  UMAR AL KHATTAB-PEMISAH KEBENARAN DAN KEBATILAN

PENGARANG :  ABDUL LATIP TALIB

NOMBOR PEROLEHAN :  EJAM002389

NOMBOR PANGGILAN :  297.648

ISBN :  9789672234128

BAHASA ;  MALAYSIA

KATEGORI :  AGAMA

ULASAN :


Khalifah Umar al-Khattab merupakan keperibadian yang tegas, garang, berani dan bijak dalam menyusun pemerintahan  menuju kepada pembangunan dan kemajuan.  Beliau dilahirkan 42 tahun sebelum hijrah dan 12 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW.  Menerima hidayah ketika berusia 35 tahun.


Sebelum menerima Islam beliau merupakan seorang yang memusuhi Rasulullah SAW dan pernah berniat  hendak membunuh Rasulullah SAW.  Namun setelah memeluk Islam beliaulah pembela utama Baginda SAW.  Tempoh pemerintahan selama 10 tahun 6 bulan dan 4 hari dimanfaatkan dengan membuat pembaharuan kepada pemerintahan Islam.


Selain Berjaya meluaskan penaklukan jajahan baru beliau merupakan pengasas system politik Islam dan melaksanakan undang-undang syariah dalam Negara.  Beliau juga merupakan  khalifah yang banyak membuat pembangunan dengan mendirikan pelabuhan dan menguatkan armada tenteranya.  Khalifah Umaar al Khattab berperanan mengembangkan budaya Islam dan membina Bandar-bandar baru.  Kemajuan dalam bidang pertanian dan menyusun ekonomi Islam merupakan jasa beliau semasa menjadi Khalifah.


Empayar pemerintahan beliau yang paling gah ialah Jerusalem.  Jerusalem  adalah kota suci bagi tiga agama iaitu Islam, Yahudi dan Kristian. Jerusalem yang menempatkan Masjid al_aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum beralih ke Baitullah di Mekah.  Jerusalem Berjaya direbut secara damai oleh tentera Islam di bawah ppimpinan Abu Ubaidah al-Jarrah.  Adalah diharapkan umat Islam kembali berkuasa untuk membebaskan bukan sahaja Jerusalem malah keseluruah bumi anbia ini.   


Nama Fail Cover Buku :  Ulasan Buku PD Jambu Rias Bil 5/2021

Pengarang :  ABDUL LATIP TALIB

Penerbit :  PUSTAKA DINI SDN BHD

Tahun Terbit :  2019

Mukasurat :  305

Rating :  8/10

Disediakan oleh :  Juriah bt Mohamed

Friday, May 21, 2021

Buku SOLAT BIAR SEMPURNA / DATO’ HJ ISMAIL KAMUS / PUSTAKA DINI / 2018

 Buku SOLAT BIAR SEMPURNA / DATO’ HJ ISMAIL KAMUS / PUSTAKA DINI / 2018


TAJUK BUKU :  SOLAT BIAR SEMPURNA

PENGARANG :  DATO’ HJ ISMAIL KAMUS

NOMBOR PEROLEHAN :  EJAM001837

NOMBOR PANGGILAN :  297.382

ISBN :  9789678608725

BAHASA ;  MALAYSIA

KATEGORI :  AGAMA

ULASAN :


Sesuai dengan peranan solat sebagai tiang agama, buku ini harus dijadikan panduan keseluruhan untuk ibadah solat.  Untuk mendirikan perlulah dalam keadaan suci dari najis dan hadas.  Untuk itu panduan bersuci dan mendirikan solat yang berpandukan dari cara Rasulullah SAW mendirikan ibadah tersebut.  Selepas bersuci dituruti pula dengan panduan berwudhu dan bertayamum.  


Syarat-syarat sah solat, rukun solat yang menjadi intipati dan teras buku ini.  Jika rukun ini tidak ditepati maka solat dikira batal.  Ini meliputi bacaan dalam solat, perbuatan seperti rukuk, sujud, tomakninah dan duduk Antara dua sujud.  Buku ini juga memberi panduan meliputi solat fardhu dan solat sunat.Amalan-amalan sesudah mendirikan solat turut diperincikan dalam melengkap dan menyempurnakan solat.


Turut menghiasi buku ini ialah petikan dari surah al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud:  “Dirikanlah solat; sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar.” Ini menunjukkan bahawa solat begitu penting dalam kehidupan seorang insan samada di dunia atau kehidupan selepas mati.


Nama Fail Cover Buku :  Ulasan Buku PD Jambu Rias Bil 4/2021

Pengarang :  DATO’ HJ ISMAIL KAMUS

Penerbit :  PUSTAKA DINI SDN BHD

Tahun Terbit :  2018

Mukasurat :  109

Rating :  8/10

Disediakan oleh :  Juriah bt Mohamed

Thursday, May 20, 2021

Buku BERUCAP SEPERTI PEMIMPIN TERBILANG / JENIRI AMIR / PUSTAKA DINI / 2008

 Buku BERUCAP SEPERTI PEMIMPIN TERBILANG / JENIRI AMIR / PUSTAKA DINI / 2008


TAJUK BUKU :  BERUCAP SEPERTI PEMIMPIN TERBILANG

PENGARANG :  JENIRI AMIR

NOMBOR PEROLEHAN :  08-001483

NOMBOR PANGGILAN :  808.882

ISBN :  9789834337513

BAHASA ;  MALAYSIA

KATEGORI :  BAHASA


ULASAN


Apabila mendengar pelantun ucapan yang berwibawa kita akan lebih memberi perhatian dan mengingati apa yang diucapkan  Terkenang-kenang gaya bersahaja yang diselitkan dengan usikan atau gurauan mencuit hati.  Ramai orang yang boleh menulis tetapi tidak ramai yang berjaya menyampaikan hasil tulisan tersebut apabila berhadapan dengan audien.  Rasa gemuruh yang berdebar ditambah pula seluruh pandangan tertancap terhadap diri penutur di atas pentas.


Biar dimana anda tegak berdiri samada di atas pentas, di dalam dewan menyampaikan ucaptama, berceramah di masjid atau mengadakan sidang akhbar yang dikelilingi segerombolan wartawan, kemahiran mengeluarkan perkataan untuk merungkai cerita amat penting.  Disamping ketrampilan yang menawan, keyakinan, kemahiran menyusun perkataan agar mudah difahami dan indah didengari.


Seharusnya apabila mendapat tugasan untuk menyampaikan ceramah, ucapan atau sesuatu penyampaian dikhalayak jika mendapat informasi berkaitan tajuk, kategori khalayak maka perlulah membuat  homework atau persediaan  untuk menyampaikan tugas tersebut.  Latihan pengucapan dan bahan yang hendak dipersembahkan perlu diteliti agar berada pada kadar bersesuaian tidak lebih dan tidak kurang.  Semoga pengucapan yang dihidangkan tidak mengguris perasaan pendengar.  


Buku ini turut menitikberatkan cara penyampaian iaitu body language agar bersesuaian dengan apa yang dilontarkan.  Struktur ucapan dan dalil yang menyokong hujahan.   Sorotan atau kiasan yang sesuai turut diselitkan untuk menarik perhatian pendengar.  Bahasa yang digunakan oleh majoriti pendengar juga penting.  Jika berucap atau berceramah di kalangan  penduduk kampung janganlah berlagak tak kena tempat dengan menyampaikan ceramah dalam Bahasa Inggeris pula.  Dibimbangi semua audian tertidur atau membawang jika tidak pun asyik memandang pintu dan jam.


Nama Fail Cover Buku :  Ulasan Buku PD Jambu Rias Bil 3/2021

Pengarang :  JENIRI AMIR

Penerbit :  PUSTAKA DINI SDN BHD

Tahun Terbit :  2008

Mukasurat :  244

Rating :  8/10

Disediakan oleh :  Juriah bt Mohamed

Wednesday, May 19, 2021

ULASAN BUKU ABU BAKAR AS SIDDIQ / ABDUL LATIP TALIB / LATIP DAN KELUARGA ENTERPRISE / 2019

TAJUK BUKU :  ABU BAKAR AS SIDDIQ

PENGARANG :  ABDUL LATIP TALIB

NOMBOR PEROLEHAN :  EJAM002376

NOMBOR PANGGILAN :  297.648

ISBN :  9789672234111

BAHASA :  MALAYSIA

KATEGORI :  AGAMA

ULASAN

Pemilik nama sebenar Abdul Kaabah bin Usman ini lahir pada tahun 570 masihi dan meninggal pada 634 masihi.  Nama tersebut dipilih atas nazar ibunya yang bermaksud hamba kaabah. Oleh kerana beliau sentiasa membenarkan apa yang disampaikan olah Nabi Muhammad SAW, maka beliau digelar as-Siddiq. Malah beliau adalah lelaki pertama selepas Baginda Rasulullah yang memeluk Islam.  Oleh yang demikian beliau turut menerima penyiksaan daripada orang-orang quraisy.  Beliau 


Menjadi khalifah Islam yang pertama selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW pada 632H.   Beliau meninggal dunia pada 21 Jamadil Akhir 13H. dengan asbab demam.  Semasa pemerintahannya selama dua tahun tiga bulan sepuluh hari beliau sempat meninggalkan jasa yang besar iaitu pengumpulan semula ayat-ayat al-quran.  Beliau telah mengarahkan Umar al-Khattab dan sahabat-sahabatnya mengumpulkan semua ayat al-quran.  Disamping itu beliau berjaya menundukkan mereka yang murtad, enggan membayar zakat dan mengaku nabi.  


Selain menjadi sahabat baginda Rasulullah SAW, Abu Bakar RA juga merupakan bapa kepada Aisyah isteri Rasulullah SAW.  Abu Bakar RA seorang yang amanah dan hidup bersederhana dalam kehidupan.  Semasa pemerintahan selama dua tahun tiga bulan dan sepuluh hari tersebut beliau mengambil 8,000 dirham sahaja, walaupun Umar al Khattab mencadangkan elaun sebanyak 6,000 dirham setahun.  Namun sebelum beliau meninggal dunia beliau berwasiat supaya tanahnya dijual dan duitnya diserahkan kepada perbendaharaan bagi menggantikan semula wang yang sudah dikeluarkan itu.  

Nama Fail Cover Buku :  Ulasan Buku PD Jambu Rias Bil 1/2021

Pengarang : ABDUL LATIP TALIB

Penerbit :  LATIP DAN KELUARGA ENTERPRISE

Tahun Terbit :  2019

Mukasurat :  303

Rating : 8/10

Disediakan oleh :  Juriah bt Mohamed

Tuesday, May 18, 2021

Buku JANGKITAN INFLUENZA A (H1N1) / AFDAL / 2020

 Buku JANGKITAN INFLUENZA A (H1N1) / AFDAL / 2020

Buku:  JANGKITAN INFLUENZA A (H1N1)

Penerbit:  AFDAL

Tahun terbit:  2020

Harga:  Rm 39.75

Muka surat:  64

No. Perolehan: 002951

Bulan bacaan:  Januari 2021

No. ISBN:  978-967-0616-88-9


Buku ini membincangkan beberapa penyakit yang selalu berlaku seperti meningitis,Japanese Encephalitis,Chikungunya dan Virus Influenza A (H1N1).  Penyakit seperti ini amatlah ditakuti kerana virusnya mudah merebak.  


Dahulu penyakit seperti ini kurang berlaku tetapi sekarang amatlah membimbangkan.  


Dengan adanya buku seperti ini dapat memberi sedikit info serta cara mencegah penyakit ini dengan lebih awal.  Oleh itu digalakkan supaya masyarakat banyak membaca buku seperti ini agar dapat mengenali jenis-jenis penyakit, gejala atau simpton dan cara pencegahannya. Buku ini diterbitkan dalam beberapa siri. 


Kita boleh memilih buku ini untuk membacanya.


Disediakan Oleh :

Irena binti Hassan

Pembantu Pustakawan

Perpustakaan Desa Kg. Seri Mahkota


Disemak Oleh :

Ahmad Aziddin Bin Ahmad

Ketua Unit Rangkaian Perpustakaan

Buku TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK / HAMKA / PUSTAKA DINI SDN BHD / 2019

 Buku TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK / HAMKA / PUSTAKA DINI SDN BHD / 2019

ULASAN BUKU PD JAMBU RIAS BENTONG – BIL 1/2021


TAJUK BUKU : TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK

PENGARANG :  HAMKA

NOMBOR PEROLEHAN :  EJAM 002965

NOMBOR PANGGILAN :  F

ISBN :  978-9839422436

BAHASA ;  MALAYSIA

KATEGORI :  FIKSYEN


ULASAN

Jemu dan muak disajikan dengan novel stereotype.  Hikayat anak-anak orang bergelar, hartawan serta orang kenamaan, maka pilihan yang baik ialah novel ini.  Jika orang-orang barat berbangga dengan kisah percintaan Romeo dan Juliet, kisah cinta duka lara, nah…novel ini juga tidak kurang hebatnya. Hasil karya seni Buya Hamka ini pasti menyelit di sanubari anda kelak seusai membacanya.  Kisah pencintaan Hayati dan Zainudin bersalut duka.  Tidak kesampaian.  Penuh rona duka dan air mata.  Ibarat penataan kisah cita filem Titanic kisah tenggelamnya kapal Van Der Wijck ini lebih tragis.  


Penghayatan novel ini akan dirasai sepenuhnya apabila membaca warkah cinta Zainudin dan Hayati. Cinta yang hebat adalah cinta tidak semestinya bersatu di pelaminan. Zainudin boleh diibaratkan bagai LIMITED EDITION atau Edisi Terhad.  Cinta luar biasa.

Bukan semua orang sanggup berdiri utuh menggenggam cinta suci walau diperlakukan dan ditinggalkan.  Orang yang menyimpan cinta suci yang tak kesampaian kepada Hayati sehingga ke akhir hayatnya.  Betapa Zainudin menanggung lara jiwa sehingga jasadnya di semadikan bersebelahan pusara Hayati. 

Pengarang :  HAMKA

Penerbit :  PUSTAKA DINI SDN BHD

Tahun Terbit :  2019

Mukasurat :  286

Rating :  8/10

Disediakan oleh :  Juriah bt Mohamed

Monday, May 10, 2021

Stat 14-20 PNM (PDK)

 LOKASI PDK CHERATING

T2014 222

T2015 234

T2016 287

T2017 298

T2018 324

T2019 322

T2020 120

KUMULATIF 1,807

TAH OPO 7

----------------------------------

LOKASI PDK PANCHING

T2014 197

T2015 203

T2016 213

T2017 223

T2018 735

T2019 191

T2020 14

KUMULATIF 1,776

TAH OPO 7


Stat 14-20 PPAP (PAD, PAC,PDN)

 LOKASI PAD TEMERLOH

T2014 271

T2015 466

T2016 223

T2017 348

T2018 328

T2019 378

T2020 271

KUMULATIF 2,285

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PAD JERANTUT

T2014 107

T2015 358

T2016 198

T2017 361

T2018 278

T2019 264

T2020 203

KUMULATIF 1,769

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PAD BERA

T2014 136

T2015 104

T2016 71

T2017 74

T2018 84

T2019 102

T2020 74

KUMULATIF 645

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PAD RAUB

T2014 167

T2015 197

T2016 251

T2017 213

T2018 215

T2019 232

T2020 158

KUMULATIF 1,433

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PAD BENTONG

T2014 175

T2015 247

T2016 122

T2017 182

T2018 201

T2019 251

T2020 74

KUMULATIF 1,252

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PAD LIPIS

T2014 109

T2015 117

T2016 123

T2017 135

T2018 155

T2019 122

T2020 132

KUMULATIF 893

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PAD ROMPIN

T2014 118

T2015 108

T2016 66

T2017 147

T2018 109

T2019 120

T2020 129

KUMULATIF 797

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PAD CAMERON

T2014 168

T2015 99

T2016 139

T2017 144

T2018 108

T2019 112

T2020 84

KUMULATIF 854

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PAD MARAN

T2014 98

T2015 75

T2016 40

T2017 146

T2018 183

T2019 107

T2020 76

KUMULATIF 725

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PAD PEKAN

T2014 617

T2015 360

T2016 316

T2017 222

T2018 311

T2019 250

T2020 145

KUMULATIF 2,221

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PAC JENGKA

T2014 241

T2015 283

T2016 178

T2017 104

T2018 108

T2019 120

T2020 105

KUMULATIF 1,139

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PAC LANCHANG

T2014 34

T2015 116

T2016 42

T2017 45

T2018 60

T2019 80

T2020 62

KUMULATIF 439

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD LEPAR HILIR

T2014 369

T2015 417

T2016 1,490

T2017 487

T2018 227

T2019 219

T2020 169

KUMULATIF 3,378

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD BALOK

T2014 295

T2015 624

T2016 324

T2017 293

T2018 204

T2019 208

T2020 119

KUMULATIF 2,067

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD SERI MAHKOTA

T2014 135

T2015 139

T2016 145

T2017 232

T2018 203

T2019 201

T2020 106

KUMULATIF 1,161

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD SG LEMBING

T2014 535

T2015 209

T2016 171

T2017 210

T2018 217

T2019 201

T2020 134

KUMULATIF 1,677

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD JENDERAK LOOP

T2014 94

T2015 96

T2016 45

T2017 72

T2018 190

T2019 206

T2020 86

KUMULATIF 789

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD KERDAU

T2014 71

T2015 85

T2016 78

T2017 101

T2018 214

T2019 205

T2020 92

KUMULATIF 846

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD SANGGANG

T2014 118

T2015 120

T2016 90

T2017 133

T2018 200

T2019 207

T2020 88

KUMULATIF 956

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD PULAU TAWAR

T2014 102

T2015 107

T2016 109

T2017 200

T2018 234

T2019 208

T2020 200

KUMULATIF 1,160

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD DAMAK

T2014 178

T2015 127

T2016 161

T2017 171

T2018 151

T2019 189

T2020 180

KUMULATIF 1,157

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD PERAMU JAYA

T2014 382

T2015 396

T2016 467

T2017 202

T2018 211

T2019 205

T2020 212

KUMULATIF 2,075

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD PALOH HINAI

T2014 105

T2015 107

T2016 117

T2017 201

T2018 209

T2019 214

T2020 228

KUMULATIF 1,181

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD JAMBU RIAS

T2014 67

T2015 98

T2016 240

T2017 350

T2018 273

T2019 351

T2020 195

KUMULATIF 1,574

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD JANDA BAIK

T2014 142

T2015 190

T2016 188

T2017 204

T2018 210

T2019 173

T2020 96

KUMULATIF 1,203

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD KEMASUL

T2014 366

T2015 380

T2016 469

T2017 424

T2018 358

T2019 245

T2020 144

KUMULATIF 2,386

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD SIMPANG PELANGAI

T2014 285

T2015 300

T2016 310

T2017 312

T2018 223

T2019 262

T2020 283

KUMULATIF 1,975

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD LURAH BILUT

T2014 122

T2015 140

T2016 150

T2017 219

T2018 217

T2019 200

T2020 97

KUMULATIF 1,145

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD MENGKARAK

T2014 141

T2015 101

T2016 70

T2017 106

T2018 128

T2019 204

T2020 162

KUMULATIF 912

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD BANDAR 32

T2014 234

T2015 239

T2016 176

T2017 202

T2018 253

T2019 194

T2020 165

KUMULATIF 1,463

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD CHENOR

T2014 78

T2015 86

T2016 124

T2017 205

T2018 153

T2019 213

T2020 147

KUMULATIF 1,006

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD LUIT

T2014 68

T2015 85

T2016 87

T2017 134

T2018 136

T2019 208

T2020 153

KUMULATIF 871

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD BUKIT IBAM

T2014 116

T2015 75

T2016 21

T2017 202

T2018 200

T2019 195

T2020 129

KUMULATIF 938

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD MUADZAM SHAH

T2014 203

T2015 222

T2016 64

T2017 204

T2018 219

T2019 196

T2020 121

KUMULATIF 1,229

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD LEBAN CHONDONG

T2014 185

T2015 197

T2016 137

T2017 219

T2018 234

T2019 258

T2020 135

KUMULATIF 1,365

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD JERUAS

T2014 131

T2015 15

T2016 92

T2017 148

T2018 116

T2019 106

T2020 131

KUMULATIF 739

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD ULU GALI

T2014 137

T2015 244

T2016 112

T2017 211

T2018 213

T2019 185

T2020 195

KUMULATIF 1,297

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD Bukit Fraser

T2014 0

T2015 0

T2016 0

T2017 0

T2018 0

T2019 323

T2020 211

KUMULATIF 534

TAH OPO 2

---------------------------------

LOKASI PD GUA

T2014 153

T2015 158

T2016 102

T2017 200

T2018 178

T2019 293

T2020 138

KUMULATIF 1,222

TAH OPO 7

---------------------------------

LOKASI PD BENTA

T2014 81

T2015 129

T2016 88

T2017 99

T2018 81

T2019 366

T2020 147

KUMULATIF 991

TAH OPO 7


Wednesday, April 21, 2021

Senarai Nama Kakitangan PDK PNM (21.4.2021)

 ZON 1 - KUANTAN

1 FARIDAH BT JUSOH -INDERA MAHKOTA S29

2 NORAZLINA BT MAMAT -INDERA MAHKOTA S19

3 NORFAZLINA BT NORRHUDI -INDERA MAHKOTA N11

4 NORSAHANA BT SARIF -CHERATING S19

5 (KOSONG) -CHERATING N11

6 MAJIDAH BT YUSOF -PANCHING S19

7 NORSYAZALINA BT MOHAMED@ JAMIL -PANCHING N11

ZON 2 - TEMERLOH

1 SURAYA BT SULAIMAN@ABD KARI -TELUK SENTANG S29

2 NURULHUDA BT ABDUL AZIZ -TELUK SENTANG N11

3 (KOSONG) -TELUK SENTANG N11

4 KU MOHD NOR HABIB B KU YAKUB -BATU SAWAR S19

5 (KOSONG) -BATU SAWAR N11

6 NURMAZIRA BT RAMLI -TANJUNG KERAYONG S19

7 MUHAMMAD AKHBAR B ANIWAR -TANJUNG KERAYONG N11

8 MUNIRAH BT ISMAIL -BINTANG S19

9 ZUBAIDAH BT ABD WAHID -BINTANG N11

ZON 3 - MARAN 1

1 ROSEMAWATI BT MOHD ALI -SEBERANG CHENOR S29

2 (KOSONG) -SEBERANG CHENOR S19

3 NUR AMIRA NABILA BT ZANRI -SEBERANG CHENOR N11

4 FAZIELIANA BT ABD HALIM -BUKIT KENING S19

5 ROSNA FARIZA BT ABDUL RASHID -BUKIT KENING N11

6 SYAIDATUL AZMA BT MALEK -AWAH S19

7 SYAITIRAH BT MOKHTAR -AWAH N11

ZON 4 - MARAN 2

1 ZAIINTAN MUHAIZA BT ZAINUDDIN -NEW ZEALAND S29

2 (KOSONG) -NEW ZEALAND S19

3 NUR FATIHAH BT ISHAK -NEW ZEALAND N11

4 (KOSONG) -KUALA SENTUL S19

5 SYAZWANNI BT REMELI -KUALA SENTUL N11

6 (KOSONG) -SENGGORA S19

7 WAN NORLIANA BT WAN AHMAD PUTRA -SENGGORA N11

ZON 5 - LIPIS

1 FARIDAH BT MUSTAFA -KUALA MEDANG S29

2 SALMIAH BT ISMAIL -KUALA MEDANG S19

3 (KOSONG) -KUALA MEDANG N11

4 (KOSONG) -BUKIT BETONG S19

5 ROSLIYANA BT YUNUS -BUKIT BETONG N11

6 (KOSONG) -RELONG S19

7 AHMAD NIZAM B IBRAHIM -RELONG N11

8 FATIN NABILAH BT ABD WAHAB -TERSANG 1 S19

9 NURUL AINI HAMZAH -TERSANG 1 N11

10 NURUL HAFIZAH BT ABDUL HAMID -LEBU S19

ZON 6 - ROMPIN

1 MOHD AMIN B SAAD -TANJUNG GEMOK S29

2 SAMSIAH BT MOHD ABDULLAH -TANJUNG GEMOK S19

3 (KOSONG) -TANJUNG GEMOK N11

4 HAMIDAH BT JAILANI -SIMPANG SEPAYANG S19

5 NORAZLIN BT ABD AZIZ -SIMPANG SEPAYANG N11

6 ZAINI BT SALLEH -PERPAT S19

7 ZAHARAH BT HUSSIN -PERPAT N11

8 KAMARULZAMAN B MOHAMED BAZIN -BANDAR TUN RAZAK S19

9 (KOSONG) -BANDAR TUN RAZAK N11

ZON 7 - PEKAN

1 ZULKIFLI B MOHD ALI -PULAU RUSA S29

2 MOHD SYAHRUL AZLAN B SHAHARUDDIN -PULAU RUSA S19

3 (KOSONG) -PULAU RUSA N11

4 KHAIRUL A/L KHALID -RUNCHANG S19

5 (KOSONG) -RUNCHANG N11

6 (KOSONG) -LAMIR S19

7 MOHD KHAIRUL AZRI B MOHAMED IDIN -LAMIR N11

8 AIDA BT JOHARI -DUSUN S19

9 (KOSONG) -DUSUN N11

ZON 8 - BERA

1 NURUL AFZAN BT MOHAMED -BATU PAPAN S29

2 (KOSONG) -BATU PAPAN S19

3 HASPIDATUN BINTI BOHARI -BATU PAPAN N11

4 NOOR ZARINA BT SIDEK -SERI BUNTAR S19

5 SYRIFAH NOORULHUDA BT SYED KHODRI -SERI BUNTAR N11

6 ZURAIMEE BT ZAHRI -SERI HAMZAH S19

7 NUR SITI ZUBAIDAH BT MAHASSAN -SERI HAMZAH N11

ZON 9 - JERANTUT

1 MOHD HAFIZUDDIN B ABU TALIB -MELA S29

2 (KOSONG) -MELA S19

3 NURUL AINA BT MAZLAN -MELA N11

4 NORUL HAFIZAH BT MOHAMED@SAARI -TANJUNG BESAR S19

5 FAIZUL B BAHUDIN@BAHARUDDIN -TANJUNG BESAR N11

6 NORHAMIMAH BT HARON -KUALA MAI S19

7 ROZAILINA BT MOHAMAD -KUALA MAI N11

8 ROSMAWATI BINTI MOHAMED -BUKIT NIKMAT N11

9 NORAIDAH BINTI ZULKIFLI -BUKIT NIKMAT S19

Tuesday, March 23, 2021

Senarai Nama Kakitangan PAD/PAC/PDN (23.3.2021)

Kemaskini sehingga 23.3.2021


-KUANTAN-

Ahmad Aziddin b Hj Ahmad (KURP)

Isham b Hamzah

PERPUSTAKAAN DESA

Siti Norhasmah bt Tahir (SL)

Irena bt Hassan (SM)

Mahani bt Abdullah (LH)


-PAD TEMERLOH-

Zulaiha Binti Ahmad (KPD)

Mohd Redza b Mohamed Zahabar

Lizune a/l Met

Mohd Napi bin Abu

Hamidi bin Deraman

PSH

PERPUSTAKAAN DESA

Juwahi binti Md. Amin (San)

Norasuryanti binti Abd. Rapar (Ker)

Norzini binti Majid (Jen)


-PAD BENTONG-

Muhammad Nooramin bin Mohd Hassan (KPD)

Norazmah Abd Ghani

Azaharani bin Abdul Azizi

Halid Zainal

PSH

PERPUSTAKAAN DESA

Liza bt Che Omar (SP)

Armah Abas (Kem)

Yusniza Mohammad Ariss (JB)

Juriah Mohamed (JR)

Sahidah binti Abdul Gani (LB)


-PAD JERANTUT-

Norizan Abdullah (KPD)

Abdul Fataruddin Md Ari

Harul Azam b Mat Nor

Muhamad Khairee Abu Kassim

Mohd Ridhuan b Harun

PSH

PERPUSTAKAAN DESA

Roslah bt Mat Isa (PT)

Hamidi Majid (Dam)


-PAD RAUB-

Abdul Hakim bin Abdul Rashid (KPD)

Bahauddin Jamaluddin

Salizan Sidek

Abdul Jamal Abdul Hamid

Jamaluddin bin Mohd Shafiie

PSH

PERPUSTAKAAN DESA

Kamisah bt Ali (UG)

Jamaliah Mohamed (Jer)

Farhana binti Zulkifli (BF)


-PAD MARAN-

Norhidayah binti Salleh (KPD)

Nurulain bt Mahidin @ Mahasan

Muhamad Nur Syukran b Muhamad Hanafiah

Norhailah bt. Baharom

Zolkaple b. Mat Nor

PSH

PERPUSTAKAAN DESA

Ruzimah bt. Muhamad (Che)

Rapizah bt Abdul Kadir (Lui)


-PAD PEKAN-

Norkamila binti Mahmud (KPD)

Kamarian Omar

Farah Naz Alia bt Rosli

Mohammad Humaizi b Hamzah

PSH

PERPUSTAKAAN DESA

Noraziah Abd Razak (PH)

Fadhrunnizam b Abd Rashid (PJ)


-PAD LIPIS-

Muhamad Radzi b Ibrahim (KPD)

Azeyzul bin Hamzah

Siti Juwita binti Abdul Rahim

PSH

PERPUSTAKAAN DESA

Norlaila binti Ahmad (Gua)

Suzilawana binti Jamaludin (Ben)


-PAD ROMPIN-

Nur Syamsila bt Sahak (KPD)

Zaliha bt Yunus

Zaiwadi b Awang

N11

PSH

PERPUSTAKAAN DESA

Norbaizura bt Zainal (MS)

Nur Diana bt Abdullah (BI)

Mohd Khalid Abdul Manaf (LC)


-PAD BERA-

Mohd Hazairi bin Ariffin (KPD)

Amizan bin Ramli

Azni Salwani bt Azman

Zaini bin Mohamed

PSH

PERPUSTAKAAN DESA

Norsuiada binti Jamaluddin (B32)

Siti Norbaya bt Zainal (Men)


-PAD CAMERON-

Rosniza bt Elias (KPD)

Muhamad Shahril b Shamsudin

Muhammad Helmi Bin Ahmad Sarudin

PSH Muhammad Amirul Safwan b Mohammed Noor Efendi


-PAC BANDAR TUN RAZAK JENGKA-

Azmi bin Ahmad (KPC)

Norjuliana bt Abdullah

PSH


-PAC LANCHANG-

Nor Fahizah Abd Aziz (KPC)

Haril Nizam Bin Abdul Malik

PSH

-----------------

JUMLAH: 86

-----------------

Kuantan: 5

Temerloh: 9

Bentong: 10

Jerantut: 8

Raub: 9

Maran: 8

Pekan: 7

Lipis: 6

Rompin: 7

Bera: 7

Cameron: 4

Jengka: 3

Lanchang:3

Tuesday, January 19, 2021

BUKU NAFKAH ISTERI MENURUT HUKUM SYARAK / WAN NUR IZZATI WAN NOR ANAS / UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN / 2020

BUKU NAFKAH ISTERI MENURUT HUKUM SYARAK / WAN NUR IZZATI WAN NOR ANAS / UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN / 2020

ULASAN BUKU 

Nafkah kepada isteri adalah satu bentuk pemberian wajib rentetan daripada akad perkahwinan yang sah. 

Pemberian nafkah ini adalah satu bentuk tanggungjawab suami kepada isteri.Namun pada masa kini kebanyakan wanita sudah mula menceburi dunia pekerjaan dan mempunyai pendapatan sendiri. 

Oleh itu masyarakat terkeliru sama ada pemberian wajib nafkah kepada isteri masih relevan atau sebaliknya. Bagi menyelesaikan masalah kekeliruan ini, buku ini hadir menjelaskan secara terperinci akan tanggungjawab suami kepada isteri.

Perbincangan dalam buku ini lebih memberi tumpuan kepada konsep dan falsafah nafkah dalam Islam. Selain itu, ia turut menyentuh tentang bentuk-bentuk dan ciri-ciri nafkah yang perlu diberikan kepada isteri. 

Perbincangan dalam buku ini juga turut meliputi  tentang pengguguran nafkah kepada isteri  serta nafkah dan hak isteri pada perkahwinan.

Moga buku ini memberi manfaat kepada para pembaca sekalian.

JUDUL BUKU NAFKAH ISTERI MENURUT HUKUM SYARAK

PENGARANG WAN NUR IZZATI WAN NOR ANAS

NO. PANGGILAN 340 . 59  /  WAN

ISBN 978 – 967 – 2231 – 34 - 9

PENERBIT UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

TARIKH / TAHUN TERBIT 2020

EDISI BAHASA BAHASA MELAYU

HARGA RM39.00

BUKU Di rahang sumpah / Abd. Talib Hassan / Creative Enterprise Sdn Bhd / 1992

ULASAN BUKU PAD JERANTUT SIRI SEPTEMBER 2020

BUKU Di rahang sumpah / Abd. Talib Hassan / Creative Enterprise Sdn Bhd / 1992

NO. PEROLEHAN : KOLEKSI SENDIRI

CALL. NO : F/ABD

ISBN : 983-893-073-3

BAHASA : MALAYSIA

KATEGORI : FIKSYEN MELAYU

ULASAN : 

Kalau belum terlaksana apa yang dihajati, belum bermakna Allah tidak akan menunaikannya. Sabarlah, lebihkan tawakal dan usaha.

Cerita ini mengisahkan tentang Buyung @ Pengiran Abdul Kudus, yang berfikiran liberal pulang ke tanahair setelah menamatkan pengajian di luar negara. Sementara menunggu kawan yang terlewat menjemput di lapangan terbang, hatinya terpaut pada seoarang gadis yang menunggu kepulangan bapanya dari Mekah. 

Bergetar tulang rusuknya lalu dia mengambil peluang untuk berkenalan dengan gadis tersebut. Namun perbualan itu tidak berpanjangan kerana kawannya hadir mencelah suasana. Hanya nama Auda yang bermain di sanubari.

Setibanya di rumah keluarga, ibunya mengejutkannya dengan wasiat dari almarhum ayahanda yang bertulis agar Buyung mencari kenalannya ketika berada Force 136. Dengan kesibukan perkerjaannya sebagai perunding di firma swasta melupakan Buyung buat seketika. 

Akan tetapi mimpi sama yang berulang kali mengejutkan dia dari tidurnya membuatkan Buyung mengorbankan cuti hujung minggu mencari kawasan air terjun yang mengalir dalam mimpinya dan dalam masa yang sama berharap dapat mencari Awangah yang ditulis dalam wasiat itu. 

Titik pencariannya berakhir di kampung Batu Ragi daerah Segamat. Dia berjaya mencari air terjun dalam mimpinya tetapi tidak berjaya menjumpai Awangah dan juga Auda. Sikap degil mendorong dia mencari jawapan mimpi di kawasan air terjun tersebut. Tragedi yang menimpanya di air terjun tersebut merungkai misteri yang berpuluh tahun terpendam. Kecewa kerana tidak dapat menemui Awangah dan Auda. 

Buyung kembali membawa jiwa kosong ke Ibukota. Kesian dengan keadaannya yang kusut, rakannya mecadangkan seorang ustaz untuk dia kembali mencari dirinya. Sekembalinya Buyung dari Mekah,lalu dia menyambung pencarian. Hatinya kuat untuk kembali ke kampung Batu Ragi. 

Seketika di kampung Batu Ragi, Buyung menziarah rumah ketua kampung yang banyak membantu dan menyelamatkannya ketika ditemui di air terjun itu. Dan disitu juga rahsia tentang Awangah terbongkar bersama-sama dengan kehadiran Auda.

JUDUL : Di rahang sumpah

PENGARANG : Abd. Talib Hassan

PENERBIT : Creative Enterprise Sdn Bhd

TAHUN TERBIT : 1992

HARGA : RM 8.00

MUKA SURAT : 180 muka surat 

RATING : 5.5/10

DI SEDIAKAN OLEH : HARUL AZAM BIN MAT NOOR

PEMBANTU PUSTAKAWAN (S19)

PERPUSTAKAAN AWAM DAERAH JERANTUT

BUKU Nabi Adam dan orang melayu 60,000 tahun lalu / Radzi Sapiee @ merah silu / Wasilah Merah Silu Enterprise / Mac 2018

ULASAN BUKU PAD JERANTUT SIRI OKTOBER 2020

BUKU Nabi Adam dan orang melayu 60,000 tahun lalu / Radzi Sapiee @ merah silu / Wasilah Merah Silu Enterprise / Mac 2018

NO. PEROLEHAN : DJER 005364

CALL. NO : 306.4209595/RAD

ISBN : 976-967-10641-1-5

BAHASA : MALAYSIA

KATEGORI : SAINS MASYARAKAT

ULASAN :  

Buku ini adalah hasil tulisan seorang graduan matematik University College of London yang menulis tentang usia bangsa melayu. Dan yang menariknya hasil kajian ini berdasarkan  matematik dan sains. Hasil kajian beliau turut disokong pembentangan pakar serta pencarian bahan ilmiah. 

Sejak bermulanya projek Gnome, pelbagai maklumat tentang pergerakan dan perkembangan manusia telah diperolehi termasuk kelompok yang menjadi orang melayu membina tamadun di rantau ini sejak 60,000 tahun yang lalu. 

Penulis juga percaya bahawa masa dan saiz tubuh manusia beratus ribu tahun yang lalu amat berbeza dengan masa dan saiz manusia pada zaman sekarang. Nabi Adam yang diturunkan ke bumi pada 5,872 SM menurut ilmu kitab adalah bersamaan dengan munculnya manusia Homo Sapiens terawal 209,000 tahun yang lampau berdasarkan sains. 

Beliau juga mengambil kira banjir nabi Nuh menurut kitab selari dengan letusan gunung berapi di Danau Toba 74,000 tahun yang lalu. Ini dijadikan asas kepada beliau untuk melakukan pengiraan matematik untuk mencari tahun kewujudan bangsa melayu. 

Pada pendapatnya yang bangsa melayu telah menghuni benua Sunda ini sekitar 60,000 tahun yang lalu dan menyebar benih-benih sejauh Madagascar, kepulauan Samoa dan kepulauan Hawaii.

JUDUL : Nabi Adam dan orang melayu 60,000 tahun lalu

PENGARANG : Radzi Sapiee @ merah silu

PENERBIT : Wasilah Merah Silu Enterprise

TAHUN TERBIT : Mac 2018

HARGA : RM 55.00

MUKA SURAT : 320 muka surat 

RATING : 5.5/10

DI SEDIAKAN OLEH : HARUL AZAM BIN MAT NOOR

PEMBANTU PUSTAKAWAN (S19)

PERPUSTAKAAN AWAM DAERAH JERANTUT


BUKU Inteligensia penyuluh nusantara / Mohd Rashidi / Lestari Hikmah / 2020

PAD JERANTUT SIRI NOVEMBER 2020

BUKU Inteligensia penyuluh nusantara / Mohd Rashidi / Lestari Hikmah / 2020

 

NO. PEROLEHAN : Koleksi sendiri

CALL. NO : 320.5409595 / MOH

ISBN : 789671 777107

BAHASA : MALAYSIA

KATEGORI : SAINS MASYARAKAT

ULASAN : Penulisan dalam buku ini mengungkap kembali kepahlawanan tokoh di nusantara dimana mereka bukan sahaja hebat berpencak silat berbunga falsafahnya tetapi mereka hadir bersama denyut nadi masyarakat dan seterusnya mengerakkan massa. 

Sudah tentu semangat itu tidak hadir dengan semata-mata semangat dan sentimen sahaja tetapi juga dituruti dengan kepekaan, keilmuan dan sifat kritis. Syed Sheikh al-Hadi, Dr.Burhanuddin al-Helmy, Ahmad Boestamam, Muhamad Natsir, Haji Misbach dan juga Pak Hamka merupakan tokoh-tokoh yang tidak asing lagi di nusantara terutama sekali di Malaysia dan juga Indonesia. 

Hadirnya pemikiran, idea dan perjuangan mereka  secara langsung dan tidak langsung mencorak dan mewarnai sejarah kemerdekaan, perkembangan intelektual dan budaya kedua-dua buah negara serumpun ini.

JUDUL : Inteligensia penyuluh nusantara

PENGARANG : Mohd Rashidi

PENERBIT : Lestari Hikmah

TAHUN TERBIT : 2020

HARGA : RM -

MUKA SURAT : 122 muka surat

RATING : 5.0 / 10

DI SEDIAKAN OLEH : HARUL AZAM BIN MAT NOOR

PEMBANTU PUSTAKAWAN (S19)

PERPUSTAKAAN AWAM DAERAH JERANTUT

BUKU TOKSIN MASUK TOKSIN KELUAR / PENGARANG Dr.Yasmeen Farouk Mohamed

ULASAN BUKU BAGI BULAN NOVEMBER 2020

BUKU TOKSIN MASUK TOKSIN KELUAR / PENGARANG Dr.Yasmeen Farouk Mohamed


Penerbit : Grup Buku Karangkraf Sdn Bhd

Tahun terbit : 2012

Harga : RM13.00

Muka surat : 150

No. Perolehan: 002168

Bulan Bacaan : November  2020

No.ISBN : 9789831246603


ULASAN:


Buku ini memberi pengetahuan asas dan maklumat penting mengenai kesihatan tubuh kita. Ia membongkar proses yang berlaku di dalam sistem badan yang boleh menyebabkan alahan, keradangan seterusnya mengakibatkan pelbagai penyakit.


Penyakit tidak akan timbul dengan sendirinya tanpa sebab . Ia sebenarnya adalah hasil daripada gaya dan pola kehidupan seseorang iaitu apa yang kita minum dan makan seharian. Hanya dengan pemilihan makanan yang betul di samping mengamalkan pengambilan nutrisi suplemen dapat memberi harapan dan mengubah seseorang agar sentiasa tampil sihat, cergas dan cantik secara semula jadi.


Diulas oleh : Nor Afidah Anom bt Yunus, Perpustakaan Desa Balok

Disemak oleh : Ahmad Aziddin B Ahmad, Ketua Unit Rangakaian Perpustakaan

Friday, December 18, 2020

NOTA: AKTIVITI DI PERPUSTAKAAN DESA

AKTIVITI DI PERPUSTAKAAN DESA


Topik hari ini adalah sambungan kepada Bangkel Kreativiti Dalam Pasaran dan Pemasaran Perpustakaan yang telah diadakan pada tahun 2018. Melalui bangkel ini tuan puan telah dibantu untuk sediakan pelan pemasaran perpustakaan masing-masing.


Bangkel tersebut adalah sambungan kepada tugas menyediakan Profile Pelanggan Perpustakaan yang telah di laksanakan lebih awal.


Sehingga kini belum ada impak besar dari dua perkara tersebut. Tetapi kita sama-sama terus berusaha.


Seterusnya ceramah online AKTIVITI DI PERPUSTAKAAN DESA adalah sambungan kepada dua perkara diatas.


Dari satu sudut lain pula, semasa sesi kita ini, akan ada 3 kelompok petugas:

1. Suka fikirkan sesuatu.

2. Suka buatkan sesuatu.

3. Suka fikir dan buat sesuatu.

Semuanya ada kelebihan yang boleh dimanafaatkan.


Saya harap kelompok (1) yang suka FIKIR dapat bantu pecahkan kebuntuan semasa sesi ini. Saya juga berharap kelompok (2) yang suka BUAT sesuatu dapat pecahkan kebuntuan semasa perlaksanaannya. Seterusnya kelompok (3) dapat berikan maklumbalas hasil perlaksanaan di tempat mereka.


KANDUNGAN

B A H A G I A N  1 - Memahami Istilah

B A H A G I A N   2 - Memahami perlaksanaan


B A H A G I A N  1 - Memahami Istilah

A. PENDAHULUAN

B. MEMAHAMI SETIAP PERKATAAN SECARA LEBIH KREATIF

(1) PERKATAAN "Aktiviti"

(2)PERKATAAN "Di"

(3) PERKATAAN "Perpustakaan"

(4) PERKATAAN "Desa"

(5) PERKATAAN "Aktiviti Perpustakaan"

(6) PERKATAAN "Perpustakaan Desa"

C. PERPUSTAKAAN DESA DARI PELBAGAI SUDUT


B A H A G I A N   2 - Memahami perlaksanaan

A. PENDAHULUAN

B. MEMAHAMI PERKATAAN "AKTIVITI" SECARA LEBIH KREATIF

(1) Aktiviti Sedia Ada

(2) Aktiviti Yang Ditambah Baik

(3) Aktiviti Baru

(4) Aktiviti Akan Datang

(5) Aktiviti Tidak Dirancang

C. HASIL PERLAKSANAAN AKTIVITI DARI PELBAGAI SUDUT

D. PERANCANGAN AKTIVITI DALAM ERA CONVID 19

E. Rumusan

----------------------------------------------------

- - - - - - - - - -

B A H A G I A N  1

Memahami Istilah

- - - - - - - - - -

--------------

1. A. PENDAHULUAN

--------------

Aktiviti perpustakaan desa ini adalah satu topik yang umum dan luas skop perbincangannya. Macam-macam boleh diceritakan berkaitan "akitviti di perpustakaan desa".


Antara tajuk yang boleh dibincangkan adalah:

1. Peranan aktiviti di perpustakaan desa.

2. Bagaimana menjalankan aktiviti di perpustakaan desa.

3. Memilih aktiviti yang sesuai di perpustakaan desa.

4. Kumpulan sasaran aktiviti di perpustakaan desa.

5. Keberkesanan aktiviti di perpustakaan desa.

6. Sumbangan JK Penasihat dalam jalankan aktiviti di perpustakaan desa.

7. Meningkatkan jumlah ahli melalui aktiviti di perpustakaan desa.

8. Cabaran menjalankan aktiviti di perpustakaan desa dalam era convid 19.

9. Susah senang dalam menjalankan aktiviti di perpustakaan.

10. Bagaimana meluaskan aktiviti di perpustakaan desa secara online.

11. Aktiviti di perpustakaan desa melalui whatappk.


Saya yakin tuan puan tentu lebih bijak dalam menghuraikan tajuk-tajuk yang dinyatakan. Ada antara tuan puan yang sudah lama berpengalaman dalam menjalankan aktiviti di perpustakaan desa. Pelbagai pengalaman dan cabaran telah ditempuh.


Bagi memulakan perbincangan, elok kita cuba memahami makna disebalik setiap perkataan AKTIVITI DI PERPUSTAKAAN DESA:

1. PERKATAAN "Aktiviti"

2. PERKATAAN "Di"

3. PERKATAAN "Perpustakaan"

4. PERKATAAN "Desa"

5. PERKATAAN "Aktiviti Perpustakaan"

6. PERKATAAN "Perpustakaan Desa"


Mungkin ada antara kita yang boleh mengesan satu dimensi baru dari sudut yang kita belum pernah lihat supaya kita fikirkan satu tambah nilai yang berimpak tinggi untuk perpustakaan desa.


Nampak macam berat sangat tanggung jawab ini. Seolah-olah ini bukan tugas yang perlu difikirkan oleh petugas perpustakaan desa. Tetapi kita cuba perlahan-perlahan, mungkin ada idea kreatif yang boleh dihasilkan.


-------------------------------------------------

1. B. MEMAHAMI SETIAP PERKATAAN SECARA LEBIH KREATIF

-------------------------------------------------


(1) Perkataan AKTIVITI

Aktiviti adalah gerak kerja atau proses kerja yang dilakukan bagi mencapai tujuan pelaku atau penganjur. Maksudnya ada rantaian kerja yang perlu dilakukan barulah aktiviti tersebut siap.

CONTOH: Aktiviti Sembang Santai Bersama JK Penasihat. Ada tugas yang perlu dilakukan Sebelum, Semasa dan Selepas.


(2) Perkataan DI

Ianya sudah tentu bermaksud "lokasi" ianya dilaksanakan. Topik ini fokus kepada aktiviti yang berlangsung di perpustakaan sahaja. Kalau aktiviti "oleh perpustakaan" bermaksud aktiviti yang dijalankan di dalam atau di luar kawasan perpustakaan.


Ayat "di perpustakaan" mempunyai maksud yang lebih kreatif seperti:

- Di bangunan perpustakaan desa

- Di kawasan perpustakaan desa

- Di facebook perpustakaan desa

- Di whatappk perpustakaan desa


(3) Perkataan PERPUSTAKAAN

Apakah perpustakaan pada orang perustakaan dan apakah perpustakaan pada orang kampung mungkin serupa tetapi tidak sama.


Perpustakaan adalah satu bangunan yang dipenuhi dengan pelbagai koleksi maklumat yang terdiri dari pelbagai format serta diuruskan dengan satu sistem yang seragam.


Jangan hairan kalau ada orang kata, perpustakaan adalah tempat simpan buku-buku lama. Atau perpustakaan untuk budak-budak sahaja. Atau perpustakaan tempat baca akhbar. Atau perpustakaan tempat baca majalah.


Sila renungkan dimana perpustakaan anda.


(4) Perkataan DESA

Desa adalah satu kawasan komuniti (atau satu kampung atau satu mukim) yang berada dalam satu daerah.


Ada desa yang tidak padat, kurang padat, padat dan amat padat. Ada desa yang mempunyai pelbagai kemudahan tetapi ada desa yang kekurangan pelbagai kemudahan. Semua ini menunjukkan ada perbezaan tahap pembangunan infrastruktur dan pembangunan minda.


Dan ada desa yang ada perpustakaan desa dan ada desa yang ada perpustakaan keluarga.


Sila renungkan dimana perpustakaan anda.


(5) Perkataan AKTIVITI PERPUSTAKAAN

Apakah aktiviti perpustakaan pada orang perustakaan dan apakah aktiviti perpustakaan pada orang kampung mungkin serupa tetapi tidak sama.


Ada pelbagai pendapat mengenai "apakah aktiviti perpustakaan". Antaranya:

1. Menjalankan aktiviti adalah tugas utama perpustakaan.

2. Aktiviti boleh galakkan orang datang ke perpustakaan.

3. Perpustakaan perlu banyak jalankan aktiviti.

4. Kejayaan perpustakaan dinilai berdasarkan banyaknya aktiviti.

5. Boleh datang ke perpustakaan untuk sertai pelbagai aktiviti.

6. Banyak aktiviti menyeronokkan di perpustakaan.

7. Aktiviti terbaik adalah aktiviti yang dapat ramai peserta.

8. Orang yang menyertai aktiviti perlu menjadi ahli.

9. Semakin banyak aktiviti semakin banyak pengunjung.


Kita tidak perlu berfikir pasal betul atau salah pendapat tersebut. Tetapi dari kenyataan tersebut kita dapat berfikir apakah difinasi "aktiviti" dari sudut yang lebih kreatif terutama dalam era convid 19.


Antara difinasi yang boleh difikirkan adalah:


PERTAMA. Aktiviti adalah suatu usaha yang dijalankan untuk galakkan masyarakat berkunjung ke perpustakaan supaya mereka berminat untuk menjadi ahli dan seterusnya kerap meminjam buku bagi meningkatkan potensi diri. Peningkatan potensi ini boleh membawa perubahan positif kepada diri, keluarga, masyarakat, negeri dan negara.


KEDUA. Aktiviti adalah alat yang digunakan untuk mencapai sasaran jumlah pengunjung, ahli dan pinjaman. 

Bukan sebaliknya seperti: 

- Pengunjung adalah alat yang digunakan untuk mencapai sasaran jumlah aktiviti.

- Ahli adalah alat yang digunakan untuk mencapai sasaran jumlah aktiviti.

- Pinjaman adalah alat yang digunakan untuk mencapai sasaran jumlah aktiviti.


(6) Perkataan PERPUSTAKAAN DESA


Perpustakaan desa adalah satu bangunan bersaiz serdahana yang diisi dengan pelbagai maklumat yang terdiri dari beberapa format serta diuruskan dengan satu sistem yang seragam oleh seorang petugas.


Mungkin tidak menghairankan jika masih ada orang kampung yang berkata:

1. Tidak tahu ada perpustakaan di kampung dia.

2. Tahu ada perpustakaan tapi tidak tahu dimana.

4. Tahu dimana perpustakaan tetapi tidak pernah pergi.

5. Pernah pergi sekali dua.

6. Tidak pernah pergi kerana tak tahu nak buat apa.

7. Tahu ada banyak benda boleh buat di perpustakaan tetapi tak ada masa.

8. Ada banyak masa dan selalu lepak-lepak sahaja di perpustakaan.

9. Perpustakaan untuk budak-budak sahaja.


Ini adalah antara cabaran yang perlu dihadapi bersama AJK Penasihat.


----------------------------------------

1.C. PERPUSTAKAAN DESA DARI PELBAGAI SUDUT

----------------------------------------


Setelah didedahkan dengan satu tafsiran mengenai perkataan-perkataan. Seterusnya sekali lagi kita cuba melihat difinasi "Perpustakaan Desa" dari sudut yang berlainan. Antara yang boleh difikirkan adalah:


1. Perpustakaan Desa adalah "Pusat Pengumpulan" pelbagai maklumat yang diperlukan untuk penduduk setempat. Disimpan melalui suatu sistem. Dipromosikan secara berterusan bagi dimanafaatkan oleh masyarakat.


2. Perpustakaan Desa adalah "Pusat Aktiviti" kemasyarakatan yang menyediakan pelbagai sumber rujukan bagi tingkatkan kualiti hidup masyarakat.


3. Perpustakaan desa adalah "Pengesanan Masalah" bagi tujuan mendapatkan penyelesaian yang bersesuaian dengan kemahiran petugas dan kemudahan sedia ada.


4. Perpustakaan desa adalah "Pembuat Jangkaan" terhadap keperluan masyarakat bagi tujuan melakukan tambah baik terhadap perkhidmatan sedia ada.


5. Perpustakaan desa adalah "Penyedia Tempat" yang selesa untuk masyarakat membuat rujukan dan mendapatkan bahan bagi menyelesaikan tanggungjawab.


6. Perpustakaan desa adalah "Pembantu Masyarakat" yang mahu menjadikan mayarakat gembira semasa berurusan.


7. Perpustakaan desa adalah "Penyedia Kemudahan" yang mahu menjadikan masyarakat suka bercerita tentang keseronokan membaca.


8. Perpustakaan desa adalah "Pembina Image" yang menonjolkan kemahiran petugas dalam membantu kominiti selesaikan masalah semasa.


9. Perpustakaan desa adalah "Pemelihara Khazahan Intelek" tempatan yang mendokumenkan khazanah yang boleh memberi impak kepada ekonomi penduduk.


10. Perpustakaan desa adalah "Pengerak Pembelajaran Sepanjang Hayat" yang galakkan masyarakat sentiasa bercerita berdasarkan fakta yang tepat dan kreatif.

- - - - - - - - - - -

B A H A G I A N   2

Memahami perlaksanaan

- - - - - - - - - - -


--------------

2. A. PENDAHULUAN

--------------

Salah satu identiti perpustakaan desa adalah mengadakan pelbagai aktiviti galakan membaca. Anda semua telah biasa dengan tema-tema setiap bulan. Kebanyakan aktiviti tersebut dirancang terlebih dan dimasukkan dalam Jadual Aktiviti Tahunan.


Walaupun telah ada (1) Aktiviti Yang Dirancang tetapi kita tidak terlepas juga dari (2) Aktiviti Yang Tidak Dirancang.


Kita perlu benar-benar serius dalam melaksanakan Aktiviti Yang Dirancang setiap bulan. Pihak ibupejabat sentiasa memantau perlaksanaan Jadual Aktiviti Tahunan melalui pencapaian KPI Aktiviti PAD/PAC. Jika ada yang tidak capai KPI Aktiviti maka puncanya perlu dicari dan satu tindakan pembetulan perlu dibuat.


Bagi memastikan aktiviti dapat berikan hasil yang boleh diukur maka perlu ada strategi semasa merancang aktiviti.


------------------------------------------------------------

2. B. MEMAHAMI PERKATAAN "AKTIVITI" SECARA LEBIH KREATIF

------------------------------------------------------------

Sekarang kita cuba pula untuk memahami istilah "Aktiviti" dari sudut perlaksanaannya. Satu strategi perlaksanaan juga perlu difikirkan. Untuk itu istilah ini dipecahkan kepada lima kategori aktiviti iaitu:


1. Aktiviti Sedia Ada

2. Aktiviti Yang Ditambah Baik

3. Aktiviti Baru

4. Aktiviti Akan Datang

5. Aktiviti Tidak Dirancang / Berjadual

6. Aktiviti Spontan / Tiba-tiba


(1) AKTIVITI SEDIA ADA

Ini adalah aktiviti yang dilakukan setiap tahun dan pada tahun depan ianya boleh diulang semula. Petugas jadi semakin mahir dalam melaksanakannya seterusnya meningkatkan kecekepan petugas. Maka jumlah aktiviti boleh ditambah.


Contoh strategi perlaksanaan:

50 % dari aktiviti sedia ada menggunakan nama yang sama dan keadah yang sama.


(2) AKTIVITI YANG DITAMBAH BAIK

Apabila petugas semakin mahir dalam melaksanakan aktiviti yang diulang setiap bulan atau setiap tahun maka akan ada idea untuk tambah baik aktiviti tersebut.


Tujuan tambah baik adalah untuk meningkatkan hasil aktiviti iaitu jumlah pengunjung, ahli dan pinjaman.


Contoh strategi perlaksanaan:

40% aktiviti yang ditambah baik menggunakan nama yang sama tetapi keadah yang berbeza atau sasaran yang berbeza.


(3) AKTIVITI BARU

Apabila masa berubah minat masyarakat juga berubah. Maka perpustakaan desa juga perlu berubah dengan menyediakan aktiviti yang baru dan belum pernah dijalankan. Mungkin aktiviti tersebut telah dilakukan di perpustakaan desa yang lain tetapi belum pernah dilakukan di perpustakaan desa anda.


Contoh strategi perlaksanaan:

10% aktiviti dalam Jadual Aktiviti Tahunan adalah aktiviti baru.


(4) Aktiviti Akan Datang

Semasa melaksanakan aktiviti sedia ada sampai kepada aktiviti baru,  anda sentiasa dapatkan maklum balas pengguna. Melalui maklumbalas tersebut dapat dibuat jangkaan apakan aktiviti yang sesuai untuk situasi akan datang. Satu kertas cadangan perlu dibentangkan kepada Jawatankuasa Penasihat bagi membincangkan impak tinggi bagi Aktiviti Yang Akan Datang.


Contoh strategi perlaksanaan:

10% aktiviti dalam Jadual Aktiviti Tahunan adalah usahasama atau hasil nasihat dari Jawatankuasa Penasihat.


(5) Aktiviti Tidak Dirancang / Berjadual

Tidak mustahil secara tiba-tiba perugas desa perlu buat aktiviti yang tidak dirancang atau yang tiada dalam jadual aktiviti. Setelah dimaklumkan lebih awal maka satu persediaan boleh dibuat untuk laksanakannya. Aktiviti sebegini boleh berpunca dari:

- Kreativiti petugas

- Pihak luar

- Arahan ibupejabat

Jika ianya benar-benar perlu dijalankan maka beberapa penyesuaian perlu dibuat. Maksud penyesuaian tersebut boleh ditafsir secara kreatif. Maksud kreatif juga perlu ditafsir secara kreatif juga.


Contoh strategi perlaksanaan:

Perlaksanaan satu Aktiviti Tidak Dirancang boleh menambah jumlah ahli sebanyak 5 orang.


(6) Aktiviti Spontan / Tiba-tiba

Aktiviti spontan dibuat secara tiba-tiba apabila melihat peluang untuk mengembirakan satu kelompok pengunjung yang tiba-tiba datang. Jika dimaklumkan lebih awal, mungkin satu Aktiviti Tidak Dirancang boleh dibuat. Jika tidak dimaklumkan lebih awal maka Aktiviti Spontan boleh dijalankan. Kebiasaannya aktiviti ini disasarkan kepada:

- Pengunjung setia

- Pengunjung baru


Contoh strategi perlaksanaan:

Perlaksanaan satu Aktiviti Spontan boleh memberikan 5 maklumbalas mengenai perkhidmatan perpustakaan.


--------------------------------------------------

2. C. HASIL PERLAKSANAAN AKTIVITI DARI PELBAGAI SUDUT

--------------------------------------------------

Apakah ukuran bagi Hasil Perlaksanaan Aktiviti?


1. Berjaya adakan aktiviti.

2. Berjaya mendapat ramai peserta.

3. Berjaya dapat banyak "view" online.

4. Berjaya dapat banyak "share" online.

5. Berjaya dapat banyak pengunjung.

6. Berjaya dapat banyak ahli.

7. Berjaya dapat banyak pinjaman.

8. Berjaya banyakkan jumlah aktiviti.

9. Berjaya dapatkan kesedaran masyarakat.


Sila pilih manakah ukuran yang sesuai digunakan.

Perlu tentukan keutamaan 1, 2 dan 3.


Boleh dibincang semasa Perjumpaan Bersama KBR.


-------------------------------------------

2. D. PERANCANGAN AKTIVITI DALAM ERA CONVID 19

-------------------------------------------

(1) Perlu tahu dengan mendalam tentang AKTIVITI.

(2) Tentukan tujuan AKTIVITI dengan jelas dan boleh diukur.

(3) Sasaran yang kabur manjadikan tugas samar-samar.

(4) Siapakah bukan pelanggan perpustakaan.

(5) Catatkan ayat promosi untuk AKTIVITI anda sekarang.

(6) Lakarkan rantaian proses kerja anda.

(7) Buatkan jadual AKTIVITI dan kitaran AKTIVITI anda.

(8) Jadikan kitaran AKTIVITI anda terus bersambung.


PERTAMA. Perlu tahu dengan mendalam tentang AKTIVITI yang mahu dijalankan. Pastikan anda ada jawab bagi setiap soalan berkaitan AKTIVITI anda. Bertanya kepada pengguna perpustakaan dan bukan pengguna perpustakaan. Setiap AKTIVITI mesti ada risalah. Baca dan ulang baca risalah tersebut. Faham sehingga anda dapat berikan jawapan yang mudah dan senang difaham. 

CONTOH 1: Mesyuarat Jawatankuasa Penasihat adalah salah satu AKTIVITI utama perpustakaan. Kumpul soalan atau cadangan berkaitan Jawatankuasa Penasihat. 

CONTOH 2: Kuiz Spontan adalah salah satu AKTIVITI popular. Kumpul soalan atau cadangan berkaitan kuiz tersebut.

CONTOH 3: Ulasan Buku adalah salah satu AKTIVITI yang tidak popular. Kumpul soalan atau cadangan berkaitan Aktiviti Ulasan Buku tersebut.

CONTOH 4: Sembang Santai Bersama AJK Penasihat adalah AKTIVITI yang tidak pernah dibuat. Kumpul soalan atau cadangan berkaitan Jawatankuasa Penasihat.

CONTOH 5: Tanam Pokok Bunga Di Perpustakaan adalah AKTIVITI keceriaan yang sering diceritakan tetapi tidak pernah dibuat. Kumpul soalan atau cadangan berkaitan minat tanam pokok bunga.

Sediakan jawapan yang kreatif dan mudah difahami.


KEDUA. Tentukan sasaran AKTIVITI dengan jelas dan boleh diukur. Gunakan istilah yang tepat. 

CONTOH: Tujuan AKTIVITI meningkatkan kesedaran masyarakat tentang adanya perpustakaan ditempat mereka. Sasaran yang lebih jelas adalah 100% anak-anak pekerja kedai makan dalam lingkungan 1 km dari perpustakaan tahu siapa petugas perpustakaan.


KETIGA. Sasaran yang kabur manjadikan tugas tidak jelas.

Mesti ada keputusan yang jelas siapakah peserta sasaran anda. Contoh: Sasaran peserta saya adalah penduduk sekitar. Anda nampak sasarannya tetapi samar-samar kerana tiada perincian seperti 

CONTOH berikut:

-Apa kategori penduduk?

-Berapa kategori umur?

-Kategori mana yang kerap datang?

-Datang buat apa?

-Datang dengan siapa?

-Datang naik apa?

Kaji ciri-ciri pelanggan anda. Ini memudahkan petugas untuk dapat gambaran siapakan yang perlu disasarkan.


KEEMPAT. Siapakah bukan pelanggan perpustakaan anda.

Masih ada ramai yang tidak tahu, tidak sedar, tidak peduli, tidak berminat atau rasa tiada keperluan untuk sertai AKTIVITI perpustakaan. Analisa perkara 'tidak' tersebut. Kaji AKTIVITI yang perpustakaan boleh tawarkan. Kaji cara untuk timbulkan minat terhadap AKTIVITI. 

CONTOH 1: Masih ada ramai anak-anak pemimpin atau peniaga tempatan tiada pernah untuk sertai AKTIVITI perpustakaan. 

CONTOH 1: Masih ramai ahli keluargga, anak cucu dan saudara mara AJK Penasihat yang belum pernah sertai AKTIVITI perpustakaan anda.


KELIMA. Catatkan ayat promosi untuk AKTIVITI anda, sekarang.

Kenapa sekarang? Jika benar-benar serius dalam berfikir dan mahu laksanakannya, sudah tentu boleh catatkan apa yang hterlintas dalam fikiran. Catatkan semasa fikiran anda masih segar atau masih keliru dengan konsep AKTIVITI. Kerana tafsiran baru Aktiviti anda akan bermula dari sini. Ianya juga akan memberi peluang kepada anda untuk memahami dan mendalami tujuan AKTIVITI anda. Jangan risau, anda boleh ubahnya jadi lebih jelas dan tepat. 

CONTOH 1: Pengunjung setia ibarat "Rama-rama".

CONTOH 2: Perpustakaan Desa ibarat "Kebun Ilmu".

CONTOH 3: Pengunjung setia ibarat "Pemburu Ilmu".


KEENAM. Lakarkan rantaian proses kerja anda.

Catatkan semua yang difikirkan, potong mana yang tidak sesuai atau tukar kepada yang lebih tepat atau lebih mudah. Perhatikan jika ada proses kerja yang mesti bersambung dan bersambung. Itulah rantaiannya.

CONTOH: Dalam JK Penasihat ada pemimpin masyarakat. Setiap pemimpin ada pengikut. Setiap pengikut ada keluarga. Setiap keluarga mesti ada seorang peserta AKTIVITI. Peserta tersebut menunjukkan pengelibatan JK Penasihat.


KETUJUH. Buatkan jadual AKTIVITI dan kitaran AKTIVITI anda.

Bukan semua orang suka buat kerja perancangan ada yang suka buat bila rasa nak buat sahaja. Tetapi AKTIVITI memerlukan perancangan. Setiap AKTIVITI ada jadual, ada tempoh dan ada kitarannya. 

CONTOH: 

- Anda jalankan satu AKTIVITI. Anda tunggu selama satu tempoh dan dapatkan maklum balas. Sambil anda edarkan risalah AKTIVITI kedua.

- Anda jalankan satu AKTIVITI dalam whatappk. Anda tunggu selama satu tempoh dan tiada maklumbalas diterima. Anda edarkan risalah AKTIVITI kedua.

- Anda jalankan satu AKTIVITI dalam facebook. Anda tunggu satu tempoh dan tiada 'like' atau 'comment'. Anda jalankan AKTIVITI kedua.


KELAPAN. Jadikan kitaran AKTIVITI anda terus bersambung

Apabila AKTIVITI seperti mewarna, menulis pantun atau kuiz sponta selalu dijalankan maka akan ada yang mula bercerita. Kita boleh jawab berdasarkan Perkara Pertama diatas kerana kita sudah memahami dengan mendalam AKTIVITI kita. Jawab dengan mudah dan ringkas tetapi kenal pasti tujan sebenar yang bertanya. 

CONTOH:"Saya selalu dapat info tentang AKTIVITI Menulis Pantun, salah seorang pesertanya duduk dekat rumah saya, bolehkah anak saya jadi peserta melalui dia"?


-----------

2. E. RUMUSAN

-----------


Kita hasilkan semasa Perjumpaan Bersama KBR di tahun 2021.