Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Friday, September 14, 2018

Penjenamaan Semula Papan Kenyataan Di Perpustakaan

SUDUT INFO PERPUSTAKAAN
(Penjenamaan Semula Papan Kenyataan Di Perpustakaan Daerah, Cawangan dan Desa)

Disediakan Oleh Bahagian Rangkaian pada 20.8.2018
Dipersetujui oleh Pengarah pada 12.9.2018

ARAHAN
Mesyuarat Penguruan Tertinggi Bil. 2/2018 pada 12 Julai 2018 telah meminta Bahagian Rangkaian memberikan perhatian yang serius terhadap papan kenyataan. 

Pada masa ini PAD, PAC dan PD ada menyediakan Papan Kenyataan, Sudut Info, Sudut Info Pelancongan, Sudut Risalah dan Sudut Sumber Manusia. Tetapi kita perlu usahakan sesuatu yang lebih baik dengan gabungkan semuanya.

Tujuan adalah menjana 
PEMIKIRAN KREATIF 
MELALUI 
PERKONGSIAN INFO SEMASA.
http://www.rtds-group.com/science-communication-whiteboard-animation/
-----------------------------------------------
KANDUNGAN

A PENGENALAN
A1. Andaian
A2. Kajian
A3. Konsep
A4. Keadah
A5. Tindakan

B PERLAKSANAAN
B1. Keadah 
B2. Tindakan  

-----------------------------------------------
A. PENGENALAN
-------------------------
A1.Andaian
-------------------------
Peranan Papan Kenyataan telah dianggap usang dan
infonya tidak sampai kepada ramai pengguna perpustakaan.

Kerana media sosial seperti whatapp. facebook dan twetter
telah mengambil alih peranannya. 

Tetapi.
Masih ramai yang suka berkunjung ke perpustakaan.
Kerana perpustakaan bukan sahaja untuk membaca atau mencari bahan tetapi terdapat pelbagai aktiviti pembangunan minda.
Bagi memudahkan pengguna dan bakal pengguna maka Papan kenyataan perlu diluaskan kemampuannya dengan persembahan yang lebih kreatif, berjadual dan disebarkan melalui media sosial.
-------------------------
A2. Kajian
-------------------------

(1) Peranan Papan Kenyataan Telah Usang =
57.3% (204 orang)
tidak bersetuju dan amat tidak bersetuju.

(2) Dapat Maklumat Terbaru Melalui Rakan =
90.5% (322 orang)
bersetuju dan amat bersetuju.

(3) Jika Papan Kenyataan diletakkan ditempat yang menjadi laluan utama mereka =
80.3% (286 orang)
akan selalu membacanya.

Kesimpulan
Peranan Papan Kenyataan masih diperlukan
tetapi
mesti diletakkan ditempat yang sesuai.
Media sosial pula berupaya menyalurkan maklumat dari Papan Kenyataan
kepada lebih ramai pengguna dan bakal pengguna.
-------------------------
A3. Konsep
-------------------------
Menggunakan Papan Kenyataan
bagi menceritakan USAHA kakitangan PPAP
yang sentiasa melakukan proses tambah baik
secara BERTERUSAN
untuk meningkatkan jumlah keahlian, pinjaman dan pengunjung. 

Media Sosial pula digunakan untuk sebarkan info
kepada kumpulan pengguna dan bakal pengguna perpustakaan.
Maklum balas mereka amat dihargai
bagi menentukan nilai perpustakaan pada pelbagai kelompok pengguna.
-------------------------
A4. Keadah
-------------------------
Info dipamirkan secara KREATIF
supaya nampak SERAGAM
serta BERJADUAL dan
DISEBARKAN melalui Group Whatapps.
-------------------------
A5.Tindakan
-------------------------
Berdasarkan LIMA tindakan berikut:
Perlu RANCANG (plan)
Perlu LAKSANA (do)
Perlu SEMAK (check)
Perlu UKUR (action)

-----------------------------------------------
B. PERLAKSANAAN
-------------------------
B1. Keadah
-------------------------
Info dipamirkan secara KREATIF supaya nampak SERAGAM serta BERJADUAL dan DISEBARKAN melalui Group Whatapps.

Kreatif: - Bahan sedia ada - Jimatkan kos - Susun jimat ruang - Guna softboard / white board / dinding / meja dll  -Bahan kitar semula - Boleh dibawa pameran keluar - Senang dibaca - Dijadikan info penerangan kepada rombongan pelawat

Seragam Maklumat: TOPIK ditetapkan adalah ([1]) Inovasi dan Kreativiti ([2]) Kitar Semula dan 3R ([3]) Perpustakaan dan Masyarakat ([4]) Statistik dan Pencapaian ([5]) Aktiviti dan Promosi ([6]) Buku Popular dan Ulasan Buku

Seragam Hiasan: (1) Jenis dan Saiz tulisan (2) Warna dan Corak (3) Alat dan bahan (4) Kualiti dan kuantiti bahan

Berjadual: Setiap bulan atau minggu MESTI ada info baru dikeluarkan.

Disebarkan: Setiap info disebarkan melalui whatapps dan mendapat maklum balas. Group Whatapps JK Penasihat mesti selalu diberikan info baru yang telah dijadualkan.

-------------------------
B2. Tindakan
-------------------------
Berdasarkan LIMA tindakan berikut:
Perlu RANCANG (plan)
Perlu LAKSANA (do)
Perlu SEMAK (check)
Perlu UKUR (action)

Perlu Ulang Kitarannya


B2.1. RANCANG (plan)
Bincang untuk RANCANG.

(1) Lokasi paling sesuai
(2) Hiasan dan susunan
(3) Keadah dan alat pamiran
(4) Jadual kerja dan tarikh
(5) Senarai dan agihan tugas
(6) Dokument kerja
(7) Proses kerja

B2.2. LAKSANA (do)
Mesti laksanakan apa yang diRANCANG.

Tahu APA perlu buat
Tahu BILA perlu buat
Tahu BAGAIMANA nak buat
Tahu SIAPA perlu buat

Boleh Tugaskan:
- Seorang kakitangan diberi semua tugas atau 
- Semua kakitangan diberi agihan tugas atau
- Semua kakitangan diberi satu senarai tugas

B2.3. SEMAK (check)
Sentiasa semak apa yang telah diLAKSANAkan.

[Ya] [Tidak]

Ikut Jadual - Ikut Tarikh
Ikut Senarai tugas - Ikut Agihan Tugas
Hiasan Seragam - Susunan Seragam
Ada Dokument - Ada Bukti
Dikongsi dalam whatapps
Ditukar info lama

B2.4. UKUR (action)
Sentiasa ukur apa yang telah diSEMAK.

1. UKURan Ketepatan Proses Kerja

-Kenapa tidak ikut jadual
-Kenapa tidak ikut agihan tugas
-Kenapa tidak seragam
-Kenapa tiada dalam group whatapps


2. UKURan Keberkesanan Hasil Kerja

-Dapat buktikan?
-Dapat penghargaan?
-Dapat maklumbalas?
-Dapat tingkatkan ahli, pinjaman dan pengunjung?

Rombongan pelawat atau pengguna pertama kali datang boleh diberikan penerangan berdasarkan info yang sedang dipamirkan. Maklum balas mereka semasa soaljawab amat membantu dan boleh dijadikan Tindakan Pembetulan.

3. Tentukan dan Buatkan
 TINDAKAN PEMBETULAN.

Format Tindakan Pembetulan
Bil | Masalah | Tindakan Tempoh

Semak dan Ubah
RANCANGan Asal 
Jika Perlu.

No comments: