Kami TIDAK bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan kandungan di dalam blog ini. Pendapat atau bahan yang dikemukakan di dalam blog ini adalah pandangan peribadi semata-mata dan untuk kegunaan peribadi sahaja.

Tuesday, January 15, 2019

Mesyuarat Pengurusan Daerah/Cawangan Bersama KBR

Mesyuarat Pengurusan Daerah/Cawangan Bersama KBR
--------------------
AGENDA
1. Aluan Pengerusi
2. Pengesahan Minit MPBKBR 2018 (Jika ada)
3. Perkara Berbangkit (Jika ada)
4. Pembentangan kertas
a. Perancangan Jadual Kerja Tahunan 2019 oleh KPD/KPC
b. Penyediaan Sudut Info Perpustakaan oleh KPD/KPC
c. Penubuhan Kelab Warga Emas oleh KPD/KPC
d. Tambahbaik Program Buat Kerja Sekolah Di Perpustakaan
c. Perkongsian Ilmu EKSA oleh KBR
d. Perlaksanaan Sistem Pengumpulan Statistik BRP ver.2 oleh KBR
5. hal-hal lain
6. Ucapan penutup
--------------------
ATURCARA
9.30 pagi - Perkara 1 dan 2
9.45 pagi - Perkara 3
10.00 pagi - Perkara 4
10.30 pagi - Perkara 5
11.00 pagi - Perkara 6
11.30 pagi - Tamat

--------------------
SKOP PERBINCANGAN
--------------------
Perancangan Jadual Kerja Tahunan 2019 oleh KPD/KPC
--------------------
- A1 Jadual Kerja Tahunan
- A2 Pengukuran Jadual Kerja Tahunan
- A3 Pengukuran Jadual Aktiviti Tahunan
- B1 Laporan Bulanan Kakitangan
- B2 Laporan Bulanan Daerah/Cawangan
- B3 Laporan Tahunan Daerah/Cawangan
- E2 Tindakan Pembetulan KBR
- E3 Tindakan Pembetulan KPD/KPC
- E4 Tindakan Pembetulan Kakitangan
--------------------
Penyediaan Sudut Info Perpustakaan oleh KPD/KPC
--------------------
- Rancang (Plan)
- Laksana (Do)
- Semak (Check)
- Ukur (Act)

--------------------
Penubuhan Kelab Warga Emas oleh KPD/KPC
--------------------
- Rancang (Plan)
- Laksana (Do)
- Semak (Check)
- Ukur (Act)

--------------------
Tambahbaik Program Buat Kerja Sekolah Di Perpustakaan
--------------------
- Siapakah kumpulan sasaran
- Apakah pengisian program
- Apakah strategi untuk tingkatkan keberkesanan program

--------------------
EKSA
--------------------
A. Pengenalan Konsep EKSA
- Image Jabatan MESTI disesuaikan dengan Fungsi Jabatan.
- Membuat Kitar Semula MESTI dengan Keadah 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE)
- Budaya Kreativiti dan Inovasi MESTI disemai.

B. Keadah 5S Sebagai Alat EKSA
Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Amal

C. Perlaksanaan Audit Dalam EKSA
- Ruang Tempat Kerja -15 perkara
- Tempat Umum -10 perkara
- Keselamatan -5
- Kawasan Persekitaran Jabatan -13 perkara

D. PENSIJILAN EKSA MAMPU:
- Tahap C 60% –Perlu dilakukan tambahbaik sebelum mohon
- Tahap B 80% –Boleh mohon PENSIJILAN dengan tambahbaik
- Tahap A 90% –Sudah bersedia untuk PENSIJILAN

--------------------
Sistem Pengumpulan Statistik BRP
--------------------
Pengurusan sistem ini meliputi:
- Memantau kemasukan data dari semua lokasi (PPURP)
- Memantau kestabilan format (KURP)
- Memantau data (KBR)
- Upload Google Cloud (Unit IT)

Proses kemasukan data:
- 30hb 8.30 pagi: Semua petugas PAD/PAC/PD menjumlahkan data masing-masing
- 30hb 2.30 petang: Data diserahkan kepada ketua.
- 1hb  8.30 pagi: Ketua memeriksa data
- 1hb 10.30 pagi: Petugas memasukkan data dalam sistem
- 1hb 2.30 petang: BPPL mengambil data aktiviti
- 1hb-2hb: PPURP memastikan semua lokasi memasukkan data
- 3hb-4hb: KURP memastikan kestabilan format
- 5hb: KBR memastikan ketepatan data
- 5hb: BPPKo mengambil data KPI Aktiviti
- 5hb: BPPK mengambil data majalah

No comments: