Friday, December 9, 2011

Hari kanak-kanak 2011 - puppet

 1. Semua memberikan perhatian.
 2. Ada yang terlalu seronok
3. Saudara amin sedang kendalikan kuiz selepas persembahan puppet.

No comments: