Monday, February 2, 2015

Buku: Tunnels Terowong oleh Roderick Gordon

Buku: Tunnels Terowong oleh Roderick Gordon

Ulasan:
Will Burrows remajaberusia 14 tahun yang tinggal di Bandar Metropolitan London. Will Burrows merasakandirinyatiadapersamaandenganahlikeluarganya yang lain. Apabilaayahnyatiba-tibamenghilangkandiri di dalamsebuahterowongmisteri, Will membuatkeputusanuntukmenyiasatbersamatemanbaiknya Chester.Merekamulamenerokasehinggalahmerekatelahjatuhkedalamterowong.Satu demi saturahsiaterbongkar.Rahsia yang sungguhdahsyatsehinggatelahmeletakkannyawamerekadalam bahaya.

No Perolehan: 08/06306
Call No: D
ISBN: 9789833592068
Bahasa:Melayu
Kategori:Fiksyen
Judul: Tunnels Terowong
Pengarang: Roderick Gordon
Penerbit: PTS LiteraUtamaSdnBhd
TahunTerbit: 2008
Harga:RM29.90
Mukasurat: 458

Disediakan oleh:
Mohd Amin bin Saad
Zon 6 Pekan
Pahang

No comments: