Wednesday, June 12, 2013

Buku 5: Kemahiran Komunikasi Interpersonal Dalam Organisasi oleh Che Hasniza Che Noh (Universiti Malaysia Terengganu)

Kulit Buku Kemahiran Komunikasi Interpersonal Dalam Organisasi oleh Che Hasniza Che Noh (Universiti Malaysia Terengganu)

Ringkasan:

Buku berjudul ‘Kemahiran Komunikasi Interpersonal Dalam Organisasi’ dihasilkan oleh Che Hasniza Che Noh terbitan UMT amat sesuai dibaca oleh golongan yang berkerja di sesebuah organisasi.

Buku ini mengandungi 14 Bab yang berkaitan komunikasi iaitu Bab 1 Pendahuluan Kepada Komunikasi, Bab 2 Proses Komunikasi, Bab 3 Halangan-Halangan Komunikasi, Bab 4 Kemahiran Menndengar, Bab 5 Kemahiran Pengurusan Konflik, Bab 6 Pengaruh Budaya Dalam Komunikasi, Bab7 Komunikasi dan Kemahiran Kepimpinan, Bab 8 Komunikasi dan Pengaruh Teknologi, Bab 9 Strategi Meningkatkan Kemahiran Berkomunikasi, Bab 10 Komunikasi Berkesan Melalui Seni Menyatakan Tidak, Bab 11 Mengendali Temu Duga, Bab 12 Kemahiran Komunikasi Pemujukan, Bab 13 Kemahiran Kaunseling dan Perundangan dan Bab 14 Komunikasi Untuk Pengurus Muslim.
 
Kecekapan dan kelancaran dalam berkomunikasi boleh menyuntik semangat bekerja, mempereratkan semangat kerja berpasukan, meningkatkan komitmen dan mewujudkan persekitaran yang saling mempercayai dan menghormati,

Justeru itu buku ini amat sesuai dibaca bagi menambah pengetahuan dan kemahiran dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelbagai pihak bagi meningkatkan keberkesanan organisasi.

Disediakan oleh:

Zulkepli Haron
Perpustakaan Awam Daerah Maran
Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang

----------
INI ADALAH TERBITAN YANG KE-700 DALAM BLOG PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM PAHANG (Laman Perpustakaan)

No comments: