Monday, January 12, 2015

Buku: Judul:Anda Bertanya, UstazAzhar Idrus Menjawab oleh Ustaz Azhar Idrus


Buku: Judul:Anda Bertanya, UstazAzhar Idrus Menjawab oleh Ustaz Azhar Idrus

Ulasan: Bukuinimengupaspelbagaipersoalandanpermasalahanumat Islam hariini yang merangkumipelbagaiaspeksepertitaharah, wuduk, Al-Quran, solat, jualbeli, pembahagianharta, zakat, puasa, hudud, sembelihan, aqiqah, wanita, halal haram danisusemasa. Lebih 200 soalanbaru yang diajukanolehmasyarakatumumtentangpermasalahanumat Islam dikemukakan.SetiapsoalandijawabolehUstazAzharIdrusuntukmeleraikansegalakekeliruandanpersoalandalamhatimerekasupayayakin, tiadalagiperasaan was-was dalamsetiapibadah yang dilakukandanditerimadisisi Allah s.w.t.

No Perolehan: 13/06387
Call No: D 297.5
ISBN: 9789673661640
Bahasa:Melayu
Kategori:D-Agama Islam

Judul:Anda Bertanya, Ustaz Azha rIdrus Menjawab
Pengarang:Ustaz Azhar Idrus
Penerbit: PTS IslamikaSdnBhd
TahunTerbit: 2012
Harga:RM25.00
Mukasurat: 162
Rating : ?/5

Disediakan oleh:
Mohd Amin bin Saad
Zon 6 Pekan

No comments: