Wednesday, November 10, 2010

Urusan Kenaikan Pangkat Khas Untuk Penyandang (KUP)

... KUP hanya dipertimbangkan bagi kes-kes tertentu dan ia dilaksanakan dengan teliti setelah mengambl kira prestasi pegawai, sumbangan pegawai serta kepentingan perkhidmatan. Walau bagaimanapun sekiranya terdapat keperluan untuk taraf atau jawatan berikutan pertambahan skop hendaklah dilaksanakan melalui kajian dan semakan semula berkenaan struktur organisasi berkenaan.

Untuk bacaan lanjut klik DISINI.
[http://www.jpa.gov.my/docs/se/2010/se21102010.pdf]

No comments: