Wednesday, March 2, 2016

SIRI KHAZANAH BUDAYA: PERMAINAN TRADISIONAL RAKYAT oleh Syed Mahadzir

SIRI KHAZANAH BUDAYA: PERMAINAN TRADISIONAL RAKYAT oleh Syed Mahadzir

No. Perolehan: DRAU 01779
No. Panggilan: 394. 309595 SYE
ISBN: 978-967-5169-36-6
Bahasa: Melayu
Kategori: Kebudayaan

Ulasan:
Siri khazanah budaya mengandungi enam buah judul kesemuanya seperti permainan warisan rakyat, permainan tradisi rakyat, tarian tradisi rakyat dan pelbagai lagi.

Dalam judul permainan tradisi rakyat, terdapat pelbagai jenis permainan tradisi di Malaysia yang dibincangkan. Antaranya ialah batu Seremban, lompat untai gelang, tating lawi, sepak raga ratus, kelereng dan pelbagai lagi.

Kesemua permainan tradisional ini mempunyai sejarah asal usul yang tersendiri dan unik. Setiap maklumat tentang permainan diterangkan dengan begitu jelas dan padat dan sememangnya dapat memberi ilmu pengetahuan kepada sesiapa yang membaca.

Buku ini sememangnya harus dibaca oleh semua lapisan masyarakat di Malaysia yang menggemari Permainan tradisional di Malaysia kerana dapat mengimbau kembali kenangan di masa lalu dan dapat memberi pendedahan kepada anak muda pada zaman sekarang.

Judul: Siri Khazanah Budaya: Permainan Tradisi Rakyat
Pengarang: Syed Mahadzir
Penerbit: E1 Publication Sdn. Bhd.
Tahun Terbit: 2009
Harga: RM 68.50

No comments: