Friday, January 24, 2014

Buku: Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Dalam Perniagaan Kecil oleh Azudin Bahari, Hanum Hassan dan Tunku Salha Tunku Ahmad

Buku: Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Dalam Perniagaan Kecil oleh Azudin Bahari, Hanum Hassan dan Tunku Salha Tunku Ahmad

No Perolehan: 2013-03470  
ISBN 978-967-5415-16-6     
Bahasa: Bahasa Malaysia
Kategori: dewasa

Ringkasan/ Ulasan

Kebanyakan perniagaan kecil tidak mewujudkan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang menyeluruh. Kemalangan sering berlaku ke atas para pekerja di sektor-sektor perniagaan .Dengan mengambil kira isu-isu keselamat dan kesihatan yang sering wujud,majikan perlu mengambil berat tentang aspek keselamatan dan kesihatan para pekerja.

Bertitik tolak daripada isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan ,buku ini mengetengahkan beberapa aspekyang dapat membantu perniagaan kecil untuk mewujudkan suasana kerja yang selamat dan sihat. Ia akan membawa para pembaca dan sesiapa yang terlibat dalam sektor perniagaan kecil untuk mengenali Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di tempat kerja dan kaedah Pengurusan Risiko di tempat kerja.

Buku ini juga sesuai sebagai panduan kepada para pengusaha perniagaan kecil, para pelajar institusi pengajian tinggi dan juga ia  dapat  memenuhi keperluan pekerja dan majikan, terutama kepada mereka yang terlibat dalam pengurusan keselamatan.

Judul: Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Dalam Perniagaan Kecil oleh Azudin Bahari, Hanum Hassan dan Tunku Salha Tunku Ahmad

Pengarang : Azudin Bahari, Hanum Hassan dan Tunku Salha Tunku Ahmad
Penerbit:. Universiti Malaysia Perlis,Kangar, Perlis.
Tahun terbitan: 2010              Harga: RM 40.00
Mukasurat: 146 ms    Rating: 

No comments: