Tuesday, March 29, 2011

Majlis Perasmian Pustaka 1Malaysia

Kepada Semua Ahli Perpustakaan Yang Kami Hormati,

Kami berasa amat berbesar hati untuk memaklumkan bahawa anda telah dipilih sebagai ahli u-Pustaka bagi menikmati faedah daripada inisiatif yang merungkai sumber keilmuan tempatan, pada bila-bila masa dan di mana sahaja dengan matlamat objektif :
1. Menyediakan maklumat yang dapat diakses dengan perluasan perkhidmatan jalur lebar dan teknologi RFID;
2. Sistem Rangkaian Perpustakaan yang memupuk kolaborasi menerusi perkhidmatan pinjaman terus kepada pengguna dan akses secara maya bagi meningkatkan kebolehan inovasi dan membentuk khazanah keilmuan Negara;
3. Mencipta, perkongsian dan pertukaran pengetahuan dalam masyarakat berilmu pengetahuan yang menyatukan komuniti, mempromosikan pembelajaran dan rangkaian sosial.

Dalam menyokong konsep "Pustaka 1Malaysia", u-Pustaka menyediakan keseluruhan bentuk perkhidmatan maklumat untuk rakyat dari pelbagai lapisan masyarakat. Majlis perasmian Pustaka 1Malaysia (u-Pustaka) akan berlangsung pada 31 Mac 2011 bertempat di Perpustakaan Negara Malaysia. Majlis perasmian ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, YB Dato'Seri Utama Dr. Rais Yatim. Satu sesi siaran secara langsung menerusi aplikasi webinar akan dirangkaikan menerusi Portal u-Pustaka di www.u-library.gov.my.

Sila layari Portal u-Pustaka dan dalam menerokai pelbagai perkhidmatan maklumat, anda dijemput singgah di Sudut "Suara Rakyat" bagi berkongsi tentang pengalaman profesional atau pengalaman pengetahuan anda.

Kami sedia berkhidmat untuk anda.
To Our Honoured Members,

It is indeed a great pleasure to inform that you have been selected as a u-Pustaka member to benefit from an Initiative that aims to unlock local knowledge resources, anytime, and anywhere with the following objectives:
1. Making information accessible with the widening of broadband service and RFID technology
2. Cooperative Library Network System to foster collaboration through inter-lending service and virtual access in order to expand our capacity to innovate and create knowledge dividend for the nation.
3. Creating, sharing and exchanging knowledge in a knowledge society to keep communities together, promote learning and deepen social network.

In supporting the concept of "Pustaka 1Malaysia", u-Pustaka provides a whole gamut of information services for people, from all walks of life. Its official launching day is 31st March 2011, at 3:30 pm , and the venue of which is the National Library of Malaysia. This official launching ceremony which shall be graced by the Honourable Minister of Information Communications and Culture, YB Dato'Seri Utama Dr Rais Yatim, shall be facilitated by a webinar session that shall be linked via the u-Pustaka Portal at www.u-library.gov.my.

Please visit the u-Pustaka Portal, and whilst you navigate your way through the information service points, you are cordially invited to stop over at the "Citizen's Voice" corner to share your story on your professional or knowledge-based experience.

We look forward to serve you.

No comments: