Tuesday, August 27, 2013

BUKU 6: KOMUNIKASI ASAS UNTUK PELAJAR oleh Ahmad Marzuki Ismail

No Perolehan:07/00195PJ
Call No.           :D 302.2 AHM
ISBN: 978-983-195-309-9
Bahasa: Melayu

Ulasan:-
Hasil nukilan Ahmad Marzuki Ismail ini amat sesuai untuk guru-guru, pelajar dan juga ibu bapa.

Bagi guru-guru dan ibu bapa, buku ini boleh dijadikan panduan asas kepada pembentukan pelajar dan anak masing-masing.

Buku ini memberi penekanan kepada dua aspek iaitu aspek bertutur dan mendengar dalam kalangan pelajar sekolah.

Penulis mengutarakan beberapa perkara asas di dalam konsep bertutur dan mendengar agar dapat membantu setiap pelajar dalam mengembangkan sahsiah diri.

Bagi guru-guru pula, pengisian dalam penghuraian penulis ini diharapkan dapat membantu mereka mengenal pasti kelemahan dan kekurangan yang ada dalam kalangan pelajar.

Dalam buku ini, penulis memberi penekanan tentang faktor yang mempengaruhi diri seseorang dalam berkomunikasi serta hubungan antara komunikasi dengan interaksi.

Penekanan ini untuk membuka pemikiran pelajar bahawa komunikasi di dalam dan luar sekolah mempunyai pelbagai kelebihan dan kekuatan.

Pelbagai elemen dalam komunikasi dijelaskan kepada pelajar supaya mereka prihatin dan peka terhadap sumbangan komunikasi di dalam kehidupan seharian.

Tajuk: Komunikasi Asas Untuk Pelajar
Penulis: Ahmad Marzuki Ismail
Penerbit: Karisma Publications Sdn.Bhd
Harga  : RM -
Mukasurat        : 175 ms

No comments: