[] S e l a m a t D a t a n g [] Daftar Ahli U-Pustaka []Cara Daftar Ahli U-Pustaka[] Aktiviti Mewarna Rama-rama [] Borang Pinjaman Kelompok [] Aktiviti Perpustakaan 2017

(Ulasan Buku yang diterbitkan disini adalah Program Galakan Membaca untuk kakitangan kami. Mereka bebas memilih buku kegemaran masing-masing dan akan diterbitkan disini supaya isinya dapat dikongsi. Moga ianya jadi Ilmu Yang Bermanafaat) Untuk medapatkan buku tersebut, boleh cuba bertanya kepada perpustakaan yang berhampiran. Jika mahu membeli boleh cuba dapatkan dikedai buku berhampiran.

Sunday, February 1, 2015

Buku: Rantaian Cinta oleh Kusyi Hirdan

Buku: Rantaian Cinta oleh Kusyi Hirdan

Kategori:Fiksyen
Ulasan:

Bukuinimenceritakantentangkisahseorangbudakperempuanremaja yang masihbersekolah yang telahkematianibunya. Kinidiatinggalbersamaayahnyadandijagaolehibusaudaranya.Kisahinijugamerupakansebuahkisahcinta yang bolehdikatakancintamonyet yang manaremajaperempuaninitelahdiambilkesempatanoleh “kekasihhatinya”.Remaja yang bernama Ami iniberasamenyesal di ataskejadiantersebutdanmenganggapdirinya yang bersalahkeranaberbohongdengan orang tuanya.Diamembawadiripada yang lebihmenyintainya yang kononnyasebagaipengakhirkisahdukanyanamunsemuanyaitubarubermula.Diadirantaikenangan, cintadan rasa bersalah.Dosa yang menghantui, walausabanharidiabertaubatnamundiagagaluntuk lupa.

No Perolehan: 08/03415
Call No: D
ISBN: 9833880002
Bahasa: Melayu
Judul: Rantaian Cinta
Pengarang:Kusyi Hirdan
Penerbit: NHF Media Corp SdnBhd
TahunTerbit: 2007
Harga:RM12.90
Mukasurat: 299

Disediakan oleh:
Mohd Amin bin Saad
Zon 6 Pekan
Pahang

No comments: