Wednesday, November 16, 2016

Bengkel Eksplorasi Perkhidmatan Perpustakaan Digital Perpustakaan Negara Malaysia

Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang  akan menganjurkan bangkel ini pada:
Tarikh: 22 hingga 23 November 2016 (Selasa-Rabu)
Masa: 8.30 pagi hingga 4.30 petang
Tempat: Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang (PSDC), Kampus Pahang Skills, Taman Perindustrian Semambu, 25350 KUANTAN.
Anjuran: Perustakaan Negara Malaysia dengan kerjasama Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang.

Bangkel ini turut dihadiri oleh seramai 40 orang pegawai dan kakitangan Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang diperingkatiaitu ibupejabat, daerah, cawangan dan desa. Mereka akan diberikan pendedahan mengenai perpustakaan digital. Antara perkara yang akan dikongsi adalah:

1.    PENGENALAN

1.1    Portal  Perkhidmatan  Sumber  Elektronik  PNM  (PNM  Digital)  mula  diperkenalkan
pada April 2012 dan portal ini merupakan portal utama yang  membolehkan  rakyat  Malaysia  mengakses  pelbagai  maklumat  dari  pangkalan  data  yang  dilanggan  dan  juga  inisiatif  digital  PNM.  Perkhidmatan ini boleh diakses melalui url: www.pnmdigital.gov.my

1.2    Pada tahun 2015, Perkhidmatan Perpustakaan Digital PNM telah dijadikan  sebagai
salah satu daripada Pelan Transformasi  MOTAC di bawah inisiatif  Merakyatkan  Perkhidmatan  Awam.  Sasaran  pencapaian  yang  perlu  dicapai  ialah  sebanyak  2,341,642  juta  penggunaan.  Sehingga  akhir  berakhir  Disember  2015,  sasaran  yang  dicapai  ialah  sebanyak  4.1  juta penggunaan.

1.3    Pada  tahun  2016,  Perpustakaan  Digital  PNM  yang  merupakan  kesinambungan 
daripada  Perkhidmatan  Perpustakaan  Digital  PNM  di bawah Pelan Transformasi MOTAC 2015.   Walau bagaimanapun, sasaran  promosi  perkhidmatan  ini  bagi  tahun  2016  lebih    difokuskan  kepada Penjawat  Awam  dan  sasaran  yang  ditetapkan  ialah  sebanyak  3  juta penggunaan.   Kajian  impak  penggunaan  juga  perlu  dilaksanakan  pada penghujung tahun 2016. 

2.  OBJEKTIF BENGKEL
2.1    Menjadikan  Perpustakaan  Digital  PNM  sebagai  medium  utama  rujukan  maklumat
         oleh semua penjawat awam di Malaysia.

2.2    Meningkatkan  usaha  bagi  menggalakkan  lebih  ramai  pengguna  merujuk kepada
         maklumat yang sahih.

2.3    Berusaha  meningkatkan  statistik  penggunaan  selaras  dengan  sasaran yang  telah 
ditetapkan  oleh  Kementerian  Pelancongan  dan  Kebudayaan Malaysia iaitu pencapaian sebanyak 3 juta pengguna pada tahun 2016.
2.4    Meningkatkan  kesedaran  terhadap  pentingnya  amalan  membaca  dan literasi
         maklumat dalam kalangan masyarakat Malaysia.

No comments: