Tuesday, July 23, 2013

Akses Kepada Ensiklopedia Britannica Versi Elektronik-Mudah & Percuma!

Kemudahan u-Pustaka Terkini: Akses Kepada Ensiklopedia Britannica Versi Elektronik-Mudah & Percuma!

MEMBAWA ENSIKLOPEDIA BRITANNICA KE MANA SAHAJA DAN PERCUMA? KINI DENGAN VERSI ‘ONLINE REFERENCE CENTER’ SEGALANYA BOLEH!

u-Pustaka menerusi sumbangan Perpustakaan Negara Malaysia kini telah membuka peluang kepada seluruh pengguna u-Pustaka untuk mengakses maklumat dengan kemudahan yang lebih canggih menerusi capaian kepada Ensiklopedia Britannica versi pusat rujukan atas talian.
Ensiklopedia ini adalah portal yang menyediakan akses kepada semua 32 jilid terbitan yang merangkumi lebih 72,000 artikel dalam bentuk teks, gambar dan video.Ianya amat menarik dan begitu mudah digunakan oleh sesiapa sahaja !

Dapatkannya menerusi capaian di http://www.u-pustaka.gov.my dan pilih Carian (Book Finder) seterusnya klik pada Sumber Elektronik (E-Resources) dan pilih ‘Encyclopaedia Britannica Online (EBO)’.

Selamat melayari Ensiklopedia Britannica!

No comments: