Sunday, July 14, 2013

Buku: Nyanyian Rakyat oleh Aripin Said

Buku: Nyanyian Rakyat oleh Aripin Said

Nyanyian Rakyat
Aripin Said
Gumum Gemilang
2011

Nyanyian rakyat : warisan bangsa merupakan sebuah naskah lengkap bagi
rujukan berkaitan kewujudan puisi dikalangan rakyat negeri Pahang.

Naskah
ini ada menyingkap perkembangan sejarah Nyanyian Rakyat itu sendiri.
Pembaca sendiri bakal memahami apa yang dimaksudakan dengan Nyanyian
Rakyat itu.

Disusun dengan baik dalam memberi pemahaman kepada pembaca
bagaimana peranan nyanyian rakyat di negeri Pahang.

Naskah ini juga
berusaha untuk menyampaikan dalam memberi pembaharuan dalam nyanyian
rakyat ini seiring dengan perkembangan semasa.

No comments: